• Тел: 061 236-30-99
 • Email: сiit.zp@gmаil.com
 • Ресурси:
Иванов Сергей

Иванов Сергей

Чергове засідання творчої групи «Науково-методичний супровід STEM-освіти в навчальних закладах Запорізької області» відбулося на кафедрах Запорізького національного технічного університету. Учасники творчої групи ознайомилися з основними напрямами робіт з упровадження STEM-освіти у навчальний процес кафедри «Програмні засоби» Факультету комп’ютерних наук і технологій (зав. кафедрою д.т.н., професор Субботін С.О.) та кафедри «Електропривод та автоматизація промислових установок» Фізико-технічного інституту (зав. кафедрою доцент, к.т.н. Бондаренко В.І.).
 
Особливий інтерес викликало ознайомлення з обладнанням лабораторій кафедр Доцент кафедри програмних засобів, к.т.н. Табунщик Г.В. розповіла членам творчої групи про можливості віртуальних лабораторій, які забезпечують дистанційне навчання з лабораторним обладнанням, ознайомила з основами 3D моделювання, включаючи 3D-принтер, представила роботи з програмування комп’ютерних та робототехнічних систем на базі платформ Arduino та Rasberry Pi, а також розроблення мобільних додатків для Android та IOS.
 
Доцент кафедри електроприводу та автоматизація промислових установок, к.т.н. Пирожок А.В. ознайомив членів творчої групи зі спеціалізованою комп’ютерною лабораторією автоматизації, яка обладнана найсучаснішими спеціалізованими комплексними стендами Industrial Automation фірми Simens, стендами на базі мікроконтролера LOGO та комплектами для моделювання LEGO MINDSTORMS. Було продемонстровано також проекти, розроблені за допомогою програмно-технічної платформи Arduino.
 
Значну увагу вчителів було привернуто до можливого впровадження у навчальний процесс та позаурочну роботу шкіл технологій робототехніки, програмування мобільних пристроїв та вбудованих систем. У процесі обміну думок деякі члени творчої групи виявили бажання співрпрацювати з вченими та інженерами кафедр та вирішували практичні питання викладання елементів робототехніки в навчальних закладах.
 
Керівник творчої групи, доцент, к.т.н. Іванов С.А.
 
26 січня 2016 року на базі Запорізького колегіуму №98 відбулося розширене засідання творчої групи фахівців Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради з розвитку STEM-освіти у формі Круглого столу «Сучасні підходи до STEM–навчання. Світовий досвід та завдання вітчизняної освіти».
 
Науково-методичний семінар «Перспективи впровадження STEM–освіти у Запорізький області»
 
18 грудня в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся науково-методичний семінар «Перспективи впровадження STEM–освіти у Запорізький області». З доповіддю просутність, проблеми і перспективи STEM-освіти виступив доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, к.т.н. Іванов С.А.
 
Під час виступу доповідач ознайомив учасників семінару із сутністю STEM-освіти та її розвитком у розвинутих країнах світу. На його думку, головна мета нової парадигми освіти полягає, по-перше, у підготовці наукових та  інженерних кадрів, по-друге, прагнення до професій майбутнього. У ході доповіді були представлені рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в Україні, розроблені на VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», яка відбулася 3-4 грудня цього року.
 
У процесі обговорень учасники семінару зазначили важливість розвитку STEM-освіти в навчальних закладах області. Доповідач запропонував напрями, деякі з яких  мають стати пріоритетними у розвитку STEM-освіти в Запорізькій області. Серед них – громадський лекторій, медіафестиваль у науково-популярному напрямі, створення експериментальних майданчиків тощо. Важливим напрямом розвитку наукового та інженерного мислення, на думку проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Гури Т.Є. є формування в учнів метакогнітивних вмінь у процесі набуття знань.
 
Першим кроком на шляху розвитку STEM-освіти в Запорізькій області стало створення відповідних творчих груп.
 
Доповідь представлена у вигляді інтелект-карти, що розташована за адресою, яку можна відкрити, завантаживши безкоштовну програму XMind 7.
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»
 
3–4 грудня в Національній академії педагогічних наук України розмовляли про ефективні підходи і технологічні рішення щодо застосування інноваційних технологій освіти обдарованої молоді, зокрема йшлося про методологію STEM-навчання. Організували конференцію Національний центр «Мала академія наук України», Інститут модернізації змісту освіти МОН України та Інститут обдарованої дитини НАПН України. 253 фахівці освітньої галузі з дев’ятнадцяти областей України, Білорусії, Російської Федерації, Швеції та Ізраїлю взяли участь у заході. Програма конференції містила пленарні доповіді, секційні виступи і майстер-класи.
 
З докладом «Методологічні засади науково-орієнтованої освіти» виступив науковий керівник конференції, заступник директора з наукової роботи НЦ «МАНУ», доктор технічних наук Олександр СТРИЖАК.
Старший науковий співробітник НЦ «МАНУ», кандидат педагогічних наук Валентина ДЕМ’ЯНЕНКО розповіла про трансдисциплінарність як стратегію організації дослідницької діяльності учнівської молоді.
З особливостями проектуванням навчальних курсів та електронних підручників як інноваційного засобу у навчанні ознайомила науковий співробітник НЦ «МАНУ», кандидат філологічних наук Галина БАРВІЦЬКА.
Про сутність, проблеми і перспективи STEM-освіти доповіли директор Intel з корпоративних справ і зв’язків з урядовими установами в Україні та країнах СНД Тетяна НАНАЄВА, начальник відділу STEM-освіти Інституту модернізації змісту освіти МОН України Олена ПАТРИКЕЄВА, учений секретар НЦ «МАНУ», старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук Ірина САВЧЕНКО, директор Рівненської Малої академії наук Олександр АНДРЄЄВ, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Людмила КЛИМЕНКО.
Під час конференції відбулися майстер-класи на тему «Організація науково-дослідницької діяльності учнівської та студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього простору».
 
У другий день заходу учасники відвідали лабораторний центр «МАНЛаб», діяльність якого презентував завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ «МАНУ», кандидат педагогічних наук Ігор ЧЕРНЕЦЬКИЙ. Також учасникам конференції представили всі напрацювання науковців «МАНЛаб» і концептуальне бачення наукової освіти для школярів, ознайомили з ефективними технологічними рішеннями, які вже пройшли апробацію під час МАНівських заходів і у системі навчання, створеної на основі використання цих технологій.
Цього ж дня функціонував майданчик офіційного представника Всесвітньої олімпіади з робототехніки ТОВ «Пролего», на якому було презентовано діяльність технічної студії «Винахідник». У цій студії діти віком від трьох до шістнадцяти років навчаються за допомогою конструкторів LEGO Education. Основним принципом освіти є «Навчання через дію»: члени «Винахідника» отримують знання у процесі побудови і дослідження моделей з конструктора.
Під час виступів і обговорень учасники конференції, зазначивши, що STEM-освіта має стати одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти України, розробили кілька рекомендацій. Зокрема, необхідно визначити важливість розвитку напрямів науково орієнтованої освіти на основі модернізації математично-природничого і гуманітарного профілю освіти, а саме: переглянути зміст навчальних програм, підручників, методів і методик викладання в системі дошкільної, шкільної та позашкільної освіти щодо їхньої відповідності сучасним світовим вимогам і синхронізації з тематичними напрямами розвитку науки та технологій. Слід об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін щодо розвитку напрямів науково орієнтованої освіти й упровадження STEM-освіти, підготовки необхідного програмно-методичного забезпечення, кадрів і модернізації матеріально-технічної бази освітніх закладів. Треба проводити системні дослідження щодо розбудови STEM-освіти, розробляти і видавати навчально-методичні матеріали для педагогів, які працюють у сфері STEM-освіти. Також необхідно створити STEM-центри – платформи розбудови науково-орієнтованої освіти, – які забезпечуватимуть спільну роботу педагогів, дітей, викладачів вишів, науковців, дослідницьких лабораторій, інтерактивних наукових музеїв; створити комплекс заходів щодо популяризації STEM-освіти серед учнів, батьків, учителів і сформувати системи підтримки професійного самовизначення школярів. Не менш важливою є розробка рекомендацій щодо формування портфоліо навчальних досягнень учнівської молоді з метою його врахування під час вступу до закладів професійної освіти на відповідні спеціальності.
За результатами роботи конференції підготовлено до випуску збірник тез доповідачів і збірник наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» № 7.
24 вересня 2015 року на базі Запорізького колегіуму №98 під керівництвом обласного семінару доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, к.т.н. Іванова С.А. відбувся обласний семінар «Розвиток інженерно-алгоритмічного мислення засобами програмування  електронних пристроїв на уроках інформатики». У роботі семінару взяли участь керівники районних/міських методичних об’єднань вчителів інформатики нашої області, відповідальні за  iнформатизацію районних/міських методичних кабінетів, представники інтернатів.
 
У рамках семінару розглядалися найважливіші питання актуальності розвитку інженерно-алгоритмічного мислення учнів в умовах всебічного використання мікроконтролерів у різних сферах промисловості, буття, науки та  освіти. Учасники семінару ознайомилися з основами програмування електронних пристроїв на базі апаратно-програмної платформи  Arduino, досвідом використання цієї платформи в навчальних закладах. Крім того учасникам обласного семінару надано інформацію про суміжні програми, орієнтовані на використання Arduino, зокрема, візуальне програмування FLProg, емулятори: Proteus, VBB, программа прототипування проектів Fritzing.
 
Загально відомо, що платформа Arduino знайшла величезне використання у навчальних закладах всього світу, тому учасники семінару обговорювали практичні питання розробки регіонального проекту «Розвиток інженерно-алгоритмічного мислення  засобами програмування  електронних пристроїв».
 
На кафедрі інформатики та інформаційних технологій в освіті розробляється навчальний посібник з використання платформи Arduino на уроках інформатики або у позакласній роботі.
 
Програма семінару:
 24.09.2015: Основні поняття мікропроцесорної техніки. Приклади застосування. (2 год)
 24.09.2015: Програмно-апаратна платформа Arduino. (2 год)
Arduino Uno
Апаратно-програмний мікроконтролер Arduino Uno
 
Міжнародна науково-практична конференція "ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
 
20 серпня 2015 року у конференц-залі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася міжнародна науково-практична конференція  "ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
 
В рамках роботи конференції розглядалися такі теми:
1. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету - реалії перспективи.
Проблемні питання для обговорення: якість електронного навчання, інноваційні педагогічні технології навчання, змішане навчання в навчальному процесі, е-наука, персональне електронне навчальне середовище, е-портфоліо викладача, використання хмарних технологій та інше.
2. ІК-компетентність вчителів, викладачів, професорів, директорів та ректорів – потреба чи забаганка? «Успішна, сучасна, активна людина, що не володіє ІКТ» - чи реально це?
Проблемні питання для обговорення: рамка ЮНЕСКО формування ІК-компетентності, шляхи сформування ІК-компетентність сучасного освітянина, вимоги до ІК-компетентності вчителя, викладача, професора, роль підвищення кваліфікації вчителів та викладачів у формуванні ІК-компетентності, підготовка майбутніх вчителів для навчання сучасних дітей та інші.
3. Інтернет речей – виклик сьогодення. Речі вже спілкуються між собою, це використати?
Проблемні питання для обговорення: що таке Інтернет-речей, як готувати фахівців з цієї галузі, готовність українських вишів до підготовки фахівців у цій галузі, чи можна та потрібно навчати дітей елементам вбудованих речей, STEM освіта та інші.
4. Тренди та сучасні методики в освіті.
Проблемні питання для обговорення: інноваційні методи навчання, підготовка вчителів та майбутніх вчителів до використання інноваційних методів навчання, змішане навчання, хмарні технології, впровадження методики ТРІЗ,STEM, вчителі і фасилітація та інше.
У професійних дискусіях взяли участь провідні експерти України та світу, представники бізнесу, керівники освітніх закладів та установ, батьки, студенти та учні. Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти представляв доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, к.т.н. Іванов С.А. Його доповідь «Медійні та інформаційні технології отримання знань у дискурсі філософії конструктивізму» викликала інтерес у учасників конференції, які брали участь у семінарі «Інноваційні методи у сучасному процесі»
Літня школа для дорослих з медіа та інформаційної грамотності працівників дошкільних закладів
Згідно з Концепцією «Впровадження медіа та інформаційної грамотності», затвердженою Вченою Радою КЗ «ЗОІППО» ЗОР в серпні 2013 року, впровадження медійних та інформаційних технологій має починатися з дошкільного віку. У зв’язку з цим потрібно, насамперед, провести відповідне навчання працівників дошкільних навчальних закладів. Досягнення цієї мети здійснюється у двох напрямках:
 1. створено творчу групу для вихователів дошкільних закладів, яка не тільки вивчає основи медіа та інформаційної культури, але й бере участь у дослідженнях стану медіаінформаційної обізнаності вихованців та їх батьків;
 2. запроваджено спільно з кафедрою дошкільної освіти проведення Літньої школи для дорослих.
 
На виконання другого напряму у період з 2 по 6 червня 2014 року відбулася Всеукраїнський проблемний семінар у формі Літньої школи для дорослих «Інформаційна компетентність суб’єктів освітнього простору дошкільного навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення», в якій взяли участь працівники дошкільних навчальних закладів та методисти районних відділів освіти з 12 регіонів України, науковці кафедри дошкільної освіти та кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіти ЗОІППО, а також вчені та практичні педагоги з медіаосвіти, зокрема:
 • Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології АПН України
 • Пенчук Інна Леонідівна, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри реклами і зв’язків із громадськістю Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету, директор Першої дитячої телешколи, діючий медіа тренер;
 • Дегтярьова Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент секції методики викладання мов і літератури кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін Харківської академії неперервної освіти;
 • Куценко Олена Віленівна, заступник директора Кримського республіканського підприємства «Киновидеопрокат»;
 • Низковська Олена Вікторівна, методист вищої категорії сектору науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
 • Омельяненко Ніна Володимирівна, доктор психологічних наук, голова правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
 
З боку кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіти у роботі семінару взяли участь завідувачка кафедрою, к.пед.н. Чернікова Л.А., доцент, к.т.н., Іванов С.А., ст.. викладач Сокол І.М.
Мета та завдання проведення:
 • сприяння визнанню медіаосвіти суб’єктів освітнього процесу в дошкільному закладі як необхідної умови розвитку суспільства;
 • створення умов: для отримання принципово важливих (фундаментальних) знань про функціонування медійних та інформаційних каналів в демократичних суспільствах; формування та розвитку базових компетенцій щодо оцінки роботи медіа та інформаційних служб в рамках їх функцій;
 • упровадження інноваційних технологій в галузі сучасної дошкільної медіаосвіти в практику роботи ДНЗ, РМК, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти,що забезпечать готовність до упровадження медіа та інформаційної грамотності, проведення занять з медіа та інформаційної грамотності з дітьми та дорослими;
 • підтримка співробітництва між регіонами України з вирішення проблем в сфері розвитку навчання та виховання дошкільників засобами медіаосвіти;
 • зміцнювати зв’язки науки з практикою у роботі дошкільних навчальних закладів щодо впровадження перспективного педагогічного досвіду та сучасних інноваційних технологій
Головні питання, які обговорювалися впродовж роботи семінару були такі:
 • медіа-інформаційна грамотність (МІГ) як фактор соціалізації суспільних знань;
 • зміст та завдання реалізації концепції медіа-інформаційної грамотності суб’єктів освітнього процессу;
 • основні медіа-ризики дитини дошкільного віку і сімейна медіакультура;
 • особливості організації медіаосвітніх занять у дошкільному навчальному закладі;
 • формування аудіовізуальної культури дошкільників засобами екранних мистецтв;
 • національна система захисту дитини від потенційно шкідливого контенту: міжнародний досвід і український пілот;
 • вплив комп’ютерних ігор на розвиток дошкільника;
 • створення в дошкільних навчальних закладах сприятливого середовища для навчання медіа-інформаційної грамотності;
 • взаємини суб’єктів освітнього простору у медіасередовищі;
 • пошук інформації та її використання;
 • особливості використання медіа-засобів в умовах дошкільного навчального закладу;
 • цифрові технології обробки аудіовізуальної інформації;
 
На пленарному засіданні проблемного семінару, які відбулося у сесійній залі Запорізької обласної ради, виступили заступник керівника апарату Запорізької облдержадміністрації Ніколенко Олег Вікторович, директор Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Ярмощук Микола Анатолійович, голова Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Гринь Надія Іванівна.
 
Науково-практична частина семінару відкрилася докладом доцента кафедри ІІТО Івановим С.А. «Зміст та завдання реалізації концепції медіа-інформаційної грамотності суб’єктів освітнього процесу», метою якого було ознайомлення учасників семінару з головними напрямами розвитку медіаосвіти у світі та в Україні, актуальність впровадження медіа та інформаційної грамотності в Україні, завдання навчання працівників дошкільних закладів з МІГ, перелік початкових компетентностей з МІГ дітей дошкільного віку.
 
З доповіддю «Основні медіа-ризики дитини дошкільного віку і сімейна медіа-культура» виступила д. псих. н. Найдьонова Л.А., яка розповіла про два напрямки вирішення цього болючого питання: по-перше, це державне регулювання, тобто ліцензування – моніторинг – санкції, по друге - співрегулювання і медіаосвіта, змістом якого є відповідальна взаємодія медіаіндустрії і батьківської спільноти. Вона познайомила учасників з різними практиками захисту дітей у сфері телерадіомовлення, зокрема з досвідом Нідерландів та Туреччини, а також про наміри побудувати вітчизняну систему захисту дітей у сфері телерадіомовлення.
 
У доповіді «Особливості організації медіаосвітніх занять у дошкільному навчальному закладі» Дегтярьової Г.А., представника Харьківської Академії неперервної освіти, був розкритий власний досвід організації медіаосвіти у дошкільних закладах, насамеред, доповідачка звернула увагу на дидактичні особливості проведення занять з медіаосвіти з дітьми дошкільного віку.
 
Наступного дня тренінги та інтерактивні заняття з теми «Дитина у світі телебачення» провели Пенчук І. Л. , та Куценко О.В. Доповідь Пенчук І.Л. «Соціальна адаптація дітей в дитячій телешколі (на прикладі проекту «Бебі ТВ ГОЛД» була присвячена практиці роботи дітей дошкільного віку на телебаченні, де доповідачка поділилася досвідом організації ТБ-клубів, розповіла про психічні особливості поведінки дітей в телестудії та продемонструвала телевізійні твори, зроблені дітьми. В свою чергу О. В. Куценко провела тренінг та інтерактивне заняття з сприйняття аудіовізуальних текстів, зокрема анімації та фільмів для дітей дошкільного віку. Вона докладно розповіла про дидактику роботи з дітьми у плані аналізу анімаційних творів.
 
На завершення семінару відбулися два круглих столи, під час яких присутні окреслили перспективи впровадження медіа-інформаційної грамотності в систему дошкільної освіти України, підбили підсумки всеукраїнського проблемного семінару та під головуванням Ніни Омельяненко обговорили здобутки та перспективи розвитку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
6 лютого 2014 р. у Запорізькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти відбулось on-line відкриття Третього Міжнародного Медіафестивалю для школярів.
Основна мета заходу – знайомство учасників фестивалю та обговорення завдань медіафестивалю, обмін думками школярів до участі у ньому.
Організатори заходу: Департамент освіти і науки Запорізької ОДА, Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут змісту і методів навчання Російської академії освіти. У заході взяли учать представники освітніх закладів та учні України, Росії, США, Узбекистану. У складі українських учасників – Запорізька, Дніпропетровська, Львівська області та АР Крим.
Від Запорізької області учасників Медіафестивалю привітали в.о. начальник ДОН ЗОДА Ярмащук М.А. та координатор проекту, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО Іванов С.А.
 
Цей проект був започаткований у 2011 році за ініціативою освітян Запоріжжя та Москви.
Метою проведення Медіафестивалю є:
 • залучення учнів до активної та відповідальної поведінки у світі медіа та віртуальному середовищі, знайомство та налагодження контактів між навчальними закладами України та зарубіжних країн, професійне зростання педагогічних працівників, які використовують у навчально-виховному процесі медіапродукцію, вивчення досвіду роботи у галузі медіаосвіти;
 • сприяння самореалізації та розвитку творчих здібностей дітей та підлітків, їх співпраці;
 • створення і розвиток єдиного культурно-інформаційного освітнього простору регіону;
 • впровадження інтегрованих технологій медіаосвіти в діяльність вчителів - предметників;
 • розвиток міжкультурного діалогу шляхом участі учнів зарубіжних країн;
До участі у Медіафестивалі запрошуються учні, вчителі та творчі колективи 2-11 класів навчально-виховних закладів Запорізької області, міста Москва, інших областей України, інших країн. Учасники фестивалю повинні надіслати на конкурс власний медіа-проект в одній з номінацій: «ТЕЛЕБАЧЕННЯ», «РАДІО», «Друковані та електронні ЗМІ», «АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР», «ІНТЕРНЕТ-ТВОРЧІСТЬ», «Експериментальне ФОТО», «МедіаУРОК».
 
Тематика медіа-проектів повинна відповідати таким змістовим напрямам:
 • «Мала Батьківщина. Нерукотворне чудо» - медійна робота про об’єкти природи (ріка, джерело, лісок, пагорб, парк, природний пам’ятник і т.д.), які знаходяться у рідному селі, місті, вулиці, районі.
 • «Мала Батьківщина. Рукотворне чудо» - медійна робота про об’єкти, які створені людиною, та розташовані у рідному селі, місті, вулиці, районі.
 • «Мала Батьківщина. Час Київської Русі» - до 1025 річчя Київської Русі.
 • «Мала Батьківщина. Пам’ять поколінь» - медійна робота про об’єкти (музеї, пам’ятні міста та пам’ятники), що віддають дань пам’яті тим, хто дав нам можливість святкувати день визволення України.
 • «Безпечне дитинство - майбутнє країни. Попередити. Врятувати. Допомогти.».
 • «Здоровий спосіб життя».
 • «Надії і проблеми ХХІ століття: освіта, праця, права».
 • «Важко бути дитиною, учнем» (аналітична стаття на суспільну тему/журналістське розслідування шкільних проблем або сімейні проблеми учнів).
 • Протомедіа декоративно-ужиткового мистецтва України.
 • Знаменні дати моєї Батьківщини.
Всі роботи учсників будуть розміщені на Запорізькому методичному порталі ЗапоВікі (zw.ciit.zp.ua) у розділі Медіаосвіта.
 
Наказ ДОН ЗОДА від 03.02.2014 №0069. "Про проведення Міжнародного медіафестивалю для школярів «Москва-Запоріжжя» у 2014 році"
 
 
 31 жовтня – 1 листопада 2013 року в м. Києві Академія української преси в партнерстві з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України провела Другу міжнародну науково-методичну конференцію «Практична медіаграмотність».
 У форумі взяли участь більше 160 медіаосвітян з України, Вірменії, Фінляндії та Польщі. Медіапедагогіка України була представлена учителями загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічними працівниками вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, керівниками шкільних медіаклубів та медіагуртків, шкільних видань, співробітниками шкільних та публічних бібліотек, медіаекспертами, науковими співробітниками Національної академії педагогічних наук, Національної академії мистецтв та Національної академії наук України. На конференції на 6 секціях прозвучало 66 доповідей і презентацій, які будуть розміщені у відкритому доступі на порталі «Медіаосвіта і медіаграмотність» (http://medialiteracy.org.ua/).
 Цікавими були виступи представників міжнародної спільноти медіаосвітян. Голова Фінської асоціації з медіаосвіти Оллі Вестерінен розповів про всепроникний принцип упровадження медіаосвіти в Фінляндії. Польський експерт Агата Сотомська, яка координує медіаосвітні проекти Польського інституту кіномистецтва презентувала досвід реалізації трьох загальнопольських проектів, а саме кіноосвітніх проектів «Шкільна Фільмотека» (2009), Коаліція для кіновиховання (2011) та соціальної програми «Критикуй. pl”, що популяризує посеред молоді усвідомлені дискусії про кіно (2013). Делегація з п’яти вірменських медіаосвітян розповіла про досвід створення інноваційної комп’ютерної дитячої гри «Медіапоєдинок», яка має на меті розвиток критичного мислення.Українські медіаосвітяни – учасники конференції  ухвалили звернутися до Комітету Верховної ради з питань освіти та науки та Міністерства освіти і науки України з ініціативою щодо прискорення розроблення нормативно-правової бази упровадження медіаосвіти.
 Наталя Гейкина, вчитель початкових класів гімназії № 9 Сімферопольської міськради АР Крим відзначила неймовірну атмосферу синергії, яка була позначена конференція: «Тут зібрались ті, хто горить, кому цікаво, тут всі діляться і отримують. Здорово! Після цього отримуєш «підживлення» як мінімум на рік».
 Академія української преси з 2010 року визначила за провідний напрямок діяльності організації - розвиток та впровадження медіосвіти в Україні, позаяк медіаосвіта – один з усталених і апробованих способів формування попиту на якісний журналістський контент. Медіаграмотність є похідною та результатом медіаосвіти, це здатність адекватно сприймати та інтерпретувати медіатексти. На нашу думку, суспільство потребує цих навичок саме тепер, коли спостерігається новий виток сильного політичного та корпоративного контролю над основними медіаресурсами. АУП вбачає свою роль у формуванні та підтримці групи українських лідерів-медіапедагогів, залученні світового досвіду з впровадження медіаосвіти, підготовці та адаптації навчальних посібників. Було опубліковано та розповсюджено два видання першого в Україні підручника «Медіаосвіта і медіаграмотніть» (з відповідим грифом МОН), збірки «Практична медіаосвіта», створені навчальних програм з медіаграмотності для 8 класу та початкової школи, проведена серія тренінгових програм з медіаосвіти, зокрема, п’ять літніх та зимових шкіл для медіапедагогів.
 Проведення конференції стало можливим завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» та Програми У-медіа Інтерньюз Нетворк. Посольство Фінляндії в Україні уможливило візит Оллі Вестерінена, голови Фінської асоціації медіаосвіти, а Польський Інститут в Києві підтримав участь Агати Сотомської, координатора Польського інституту кіномистецтва. Візит делегації вірменських медіаосвітян став можливим завдяки підтримці програми «Схід-Схід» Міжнародного фонду «Відродження» та партнерству Центру медіаініціатив (колишнього Інтерньюз-Вірменія). Співробітники бібліотек отримали можливість взяти участь у заході завдяки підтримці програми «Бібліоміст».
 
Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. На взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає вагома частка вільного часу громадян України, чим зумовлюється їх значний вплив на всі верстви населення, передусім дітей і молодь.
Скачати Наказ ДОН № 0792 від 28.10.2016 "Про підсумки Медіафестивалю для школярів"
Скачати додаток до наказу № 0792 від 28.10.2016
Скачати Наказ ЗОДА ДОН № 0282 від 14.05.2015 "Про підсумки ІV-го Медіафестивалю для школярів – 2015"
Скачати Наказ ДОНМС ЗОДА від 27.06.2014 №490 - Про підсумки ІІІ Міжнародного Медіафестивалю для школярів - 2014
Скачати Додаток до наказу №490 вiд 27.06.2014 - Список кращих робіт по номінаціях для нагородження дипломами
Скачати Концепція впровадження медіа-освіти в Україні, схваленої постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150;
Скачати Стандарти США з інформаційної грамотності.
Для шкіл, які бажають взяти участь у експерименті щодо запровадження в навчальному закладі медіа-освіти, рекомендуємо в 2011/2012 навчальному році за рахунок варіативної складової, або у рамках профільного вивчення предмету «Художня культура», використати програми:
Скачати «Програма спеціального курсу для середньої загальноосвітньої школи „Медіа-освіта в Україні ”, 9, 10, 11 класи» (34 год.) за редакцією доктора філологічних наук, директора Інституту екології масової інформації Львівського національного університету ім. Івана Франка, проф. Б. В. Потятиника та кандидата філологічних наук Н. Б . Габор, Львів-2002.
Мета спеціального курсу „Медіа-освіта в Україні ”- підготувати учнів до розумного, вдумливого сприйняття сучасного інформаційного простору через навчання теорії розвитку та особливостей функціонування засобів масової інформації, через розвиток комунікативних умінь учнів та через закріплення в них навичок самостійного, творчого створення, передачі та спостереження медіа-інформації а також навичок захисту від можливої негативної інформації.
Скачати «Програма спеціального медіа-освітнього курсу для старшокласників «Медіакультура» (36 год.) за редакцією Н.І.Череповської, Інститут соціальної та політичної психології АПН України, 2008 рік.
Матеріали семінару який відбувся 26 вересня 2011 року.
Скачати Лист МОНМС № 1/9-226 від 29.03.2013  "Про впровадження вивчення курсу "Основи медіаграмотності" в навчальних закладах"
Скачати  Наказ ДОНМС ЗОДА від 10.04.2013 № 373 "Про підсумки ІІ-го Міжнародного медіафестивалю «Москва-Запоріжжя»"
 
Скачати Концепція регіонального освітнього проекту "Формування медіа та інформаційної грамотності" (Протокол Вченой Ради КЗ "ЗОІППО" ЗОР № 6 від 28.08.2013)
Наказ ДОН ЗОДА від 03.02.2014 №0069. "Про проведення Міжнародного медіафестивалю для школярів «Москва-Запоріжжя» у 2014 році"
Страница 2 из 2