• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Super User

Super User

На сегодняшний момент проект "ІТ-освіта у 12-річній школі" приостановил свою деятельность. Все материалы по данному проекту можно найти на архивном сайте.
На сегодняшний момент проект "Интершкола" приостановил свою деятельность. Все материалы по данному проекту можно найти на архивном сайте.
Інформаційний лист  про проект Прикладна інформатика в 2011-2012 н.р. від Академічного директора Центру Інформаційних Технологій ІТС Л.Журавльової читати...
Архивные материалы в категории "Прикладная информатика" вы можете посмотреть на архивном сайте, по этой ссылке.
Наказ МОНСМУ №585 від 16.05.2012. Про затвердження результатів експериментального впровадження електронного освітнього ресурсу «Щоденник.ua»
Наказ Міністерства № 122 від 08.02.2012. Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012 № 37
Наказ МОНмолодьспорт №37 від 19.01.12 року.  Про створення інформаційного освітнього середовища на базі безкоштовного електронного ресурсу "Щоденник.ua" 
Вiдповiдно до наказу MОНМС України вiд 28.12.2010 №1302 «Про експериментальне впровадження освітнього iнновацiйного проекту «Щоденник.uа» 146 загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області приймають участь в освітньому iнновацiйному проекті «Щоденник.uа». У Всеукраїнській шкільній освітній мережі Щоденник.ua найактивнішою школою є ЗБЛ №99  Хортицького району м.Запоріжжя.
Наказ МОНУ від 28.12.2010 №1302. «Про експериментальне впровадження освітнього інноваційного проекту «Щоденник.ua»
Лист ІІТЗО від 14.03.2011 № 1.4/18-757. «Про впровадження проекту «Щоденник.ua»
 
Науково-практичний семінар
«Впровадження інноваційного освітнього проекту «Щоденник.ua».
Технологічний та інструментальний підхід до створення єдиного інформаційного простору для усіх суб’єктів освітнього процесу»
19 квітня 2011 року на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 проводився науково-практичний семінар «Впровадження інноваційного освітнього проекту «Щоденник.ua». Технологічний та інструментальний підхід до створення єдиного інформаційного простору для усіх суб’єктів освітнього процесу».
В заході прийняли участь керівники та вчителі інформатики шкіл м. Запоріжжя, керівники проекту «Щоденник.ua», вчителі ліцею № 99, представники Запорізького ОблУОН та ЗОАППО, гості з інших регіонів України.
На початку семінару керівники проекту вручили цінні подарунки (ноутбук та 3 точки доступу Wi-Fi) педагогічному колективу школи за активну участь в експериментальної роботі з питань впровадження проекту.
Учасники семінару ознайомилися з призначенням та функціями шкільної освітньої мережі «Щоденник.ua», з досвідом роботи ліцею № 99 м. Запоріжжя щодо використання можливостей системи в управлінні навчальним процесом, у виховній та методичній роботі, в роботі з батьками та учням тощо.
 
Презентация Применение интернет-технологий в работе психологической службы
Презентация 7 «чудных открытий» со щоденником.ua
Презентация Как мы работаем в "щоденнике"
Презентация Использование сайта shodennik.ua по предметам естественного цикла
 
По завершенню семінару відбувся круглий стіл керівників шкіл міста та представників ОблУО та ЗОАППО щодо подальшого розвитку проекту в Запорізькій області.
Материалы данного раздела, которые были размещены на предыдущем сайте, вы можете просмотреть перейдя по ссылке ниже.
Архивный сайт
Данная статья находится на архивном сайте. Посмотреть ее можно по ссылке:
Архивный сайт
 
Телятник К.В. Використання сучасних ІКТ в організації навчально-виховного процесу. Методичні рекомендації Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2010-2011 навчальному році. – Запоріжжя, 2010. – С.114-125.
 
Черникова Л.А. Единое информационно-образовательное пространство Запорожской области: концепция, принципы построения и перспективы развития.
// газета «Освітянський простір», №13-14, 2010.
 
Телятник К.В. «Единое информационное образовательное пространство региона с точки зрения областной методической службы» // Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010.
 
Телятник К.В. «Впровадження в роботу загальноосвітніх навчальних закладів запорізького регіону методів організації навчального та виховного процесу, заснованих на використанні сучасних ІКТ»,
Всеукраїнська науково-практична конференція «ІКТ в освіті», м. Севастополь, червень;
 
Телятник К.В. «Єдиний інформаційний освітній простір як середовище для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників»,
Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів», м. Запоріжжя, квітень;
 
Крутій К.Л., Чернікова Л.А. Концептуальні основи створення єдиного інформаційного простору вищого навчального закладу (на прикладі Запорізького ІППО).
//Сборник научних статей І Международного образовательного форума «Личность в едином образовательном пространстве» под науч. ред. проф. К.Л. Крутий – Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. с.284-286.
 
Чернікова Л.А. Формування ІКТ компетентності педагогів в контексті розвитку освітнього інформаційного простору регіону. /
//Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010. – с. 36-40.
 
Чернікова Л.А. Шкільна інформатика як феномен сучасної системи освіти.
// Комп’ютер у школі та сім’ї. № 2, 2010, с. 14-16.
 
Чернікова Л.А. Регіональна модель формування ІКТ компетентності педагогів у системі післядипломної освіти.
// Комп’ютер у школі та сім’ї. № 6, 2010, с. 24-27.
 
Електронний навчальний посібник «Стилістика. Культура мовлення. Риторика (частина І) для 10—11 класів. (Путій Т.М., Курінна А.Ф., Телятник К.В.)
Схвалено для використання в ЗНЗ (протокол комісії з мов національних меншин НМР з питань освіти МОНУ № 4 від 30.06.2010)
 
Електронний методичний посібник з образотворчого мистецтва, художньої культури та креслення (Башкардін О.М., Телятник К.В.)
гриф МОНУ
 
Інформатика : 9 кл. : зб. завдань

/ Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько.

– К. : Генеза, 2010. – 240 с. : іл. (Умовн. друк. арк. 19,5)
гриф МОНУ
 
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл
гриф МОНУ
 
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл
 
 
 
Телятник К.В. Информационная среда учебного заведения и района в контексте развития образования Запорожского региона. Инфо-Стратегия 2009. Общество. Государство. Образование : сборник материалов І Международной конференции. – Самара, 2009. – С.85-87.
 
Васильченко С.В. Зміст, технології та навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2009-2010 навчальному році, /Методичні рекомендації (частина 2), Запоріжжя, 2009, с. 205-229.
 
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Семінар «Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі» в Запорізькій області. //«Комп’ютер у школі та сім’ї», №4, 2009, с. 54-56.
 
Черникова Л.А. Региональный образовательный проект «Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогов Запорожской области» (из опыта работы). //Материалы XVI Международной конференции «RELARN – 2009». Москва – Санкт-Петербург, 2009. с. 297-301.
 
Черникова Л.А. Создание единого образовательного пространства Запорожской области: организационно-методический аспект. //Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2009». Самара, 2009. с. 93-94.
 
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. // Постметодика. № 4, 2009, с. 46-50.
 
Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
 
Телятник К.В. Проблеми інформаційного супроводу навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. //Завуч. Усе для роботи. №1, 2009
 
Сокол І.М. Авторська програма "Технологія Веб 2.0". //Журнал "Інформатика". - 2009. - №38
 
Сокол І.М. Соціальні мережі. //Журнал "Інформатика". - 2009. - №43
 
Сокол И.Н. Использование технологи Веб 2.0 в системе управления общеобразовательным учреждениями. Сборник трудов І Международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 2009: Образовательные сетевые сообщества в контексте развития информационного общества». – Самара, 2009. – С. 17