• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Super User

Super User

 
Телятник К.В. Информационная среда учебного заведения и района в контексте развития образования Запорожского региона. Инфо-Стратегия 2009. Общество. Государство. Образование : сборник материалов І Международной конференции. – Самара, 2009. – С.85-87.
 
Васильченко С.В. Зміст, технології та навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2009-2010 навчальному році, /Методичні рекомендації (частина 2), Запоріжжя, 2009, с. 205-229.
 
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Семінар «Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі» в Запорізькій області. //«Комп’ютер у школі та сім’ї», №4, 2009, с. 54-56.
 
Черникова Л.А. Региональный образовательный проект «Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогов Запорожской области» (из опыта работы). //Материалы XVI Международной конференции «RELARN – 2009». Москва – Санкт-Петербург, 2009. с. 297-301.
 
Черникова Л.А. Создание единого образовательного пространства Запорожской области: организационно-методический аспект. //Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2009». Самара, 2009. с. 93-94.
 
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. // Постметодика. № 4, 2009, с. 46-50.
 
Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
 
Телятник К.В. Проблеми інформаційного супроводу навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. //Завуч. Усе для роботи. №1, 2009
 
Сокол І.М. Авторська програма "Технологія Веб 2.0". //Журнал "Інформатика". - 2009. - №38
 
Сокол І.М. Соціальні мережі. //Журнал "Інформатика". - 2009. - №43
 
Сокол И.Н. Использование технологи Веб 2.0 в системе управления общеобразовательным учреждениями. Сборник трудов І Международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 2009: Образовательные сетевые сообщества в контексте развития информационного общества». – Самара, 2009. – С. 17
 
 
 
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС». Полтава, 2008. с 40-42.
 
Чернікова Л.А. Освіта в інформаційному суспільстві. //Матеріали Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх». Київ, 2008. с. 73-78.
 
Чернікова Л.А. Концептуальні підходи до формування ІКТ-компетентності учителя в системі післядипломної освіти. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка вчителя як конкурен¬то-спроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні». Рівне, 2008.
 
Телятник К.В. Проблеми і перспективи української мови як мови науки інформатики. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як чинник формування громадянина України». Запоріжжя, 2008.
 
Телятник К.В. Задачі на спільну роботу в курсі математики середньої школи. Запоріжжя, 2008.
 
Інформатика: Універсальний Збірник: 10 кл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Ґенеза, 2008. – 208 с.: іл.
 
Інформатика: 10 кл.: Дворівн. навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред.. М.З. Згуровського. – К.: Ґенеза, 2008. – 344 с.: іл.
 
Васильченко С.В. Електронний посібник „Шкільний курс інформатики” 2003-2008 http://school.ciit.zp.ua/
 
Васильченко С.В. „Можливості курсу інформатики у формуванні громадянської компетентності учнів”, /Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя, Київ, 2008, с.101-108.
 
Васильченко С.В. Создание информационного пространства в сети Интернет как средство организации методической работы научно-методического центра информатики и информационных технологий обучения. /Педагогічні науки та освіта. Збірник наукових праць ЗОІППО, випуск ІІІ, Запоріжжя, Тов «ЛІПС» ЛТД, 2008, с. 41-48.
 
Сокол І.М. Використання ІКТ на батьківських зборах. Мій досвід.- Журнал "Інформатика". - 2008. - № 13
 
Чернікова Л.А. Формування ІКТ-компетентності педагогів: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Педагогічні науки та освіта. Вип. ІІІ. - Запоріжжя, 2008. с. 224-231.
 
 
 
Чернікова Л.А. Концепція інформатизації Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. № 6, 2007, с. 74-86.
 
Васильченко С.В. «Школі потрібен досвідчений вчитель інформатики». Збірник матеріалів конференції «Особливості управління сільською школою на сучасному етапі розвитку суспільства» / Редкол.: В.Я. Ястребова та ін. – Запоріжжя. – 2007. – 296 с.
 
Васильченко С.В. Методичні рекомендації учителям інформатики. Організація та зміст освітнього процесу в навчально- виховних закладах Запорізької області в 2007-2008 навчальному році. Методичні рекомендації. У 2-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова. - Частина 2. - Запоріжжя, 2007, 299 с. - C.122-129
 
Чернікова Л.А. Інформаційне суспільство і його структурні компоненти. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2007. с. 25-32.
 
 
 
Чернікова Л.А. Науково-методичне забезпечення інформатизації освіти Запорізької області
// Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с. 6-10.
 
Федько О.М. „Основні напрямки інформатизації освіти Запорізької області”
// Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.3-6.
 
Васильченко С.В. „Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів”
// Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.28-30.
 
Чернікова Л.А. Особливості викладання курсу інформатики у 2006-2007 н.р. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2006, с.88-99.
 
 
Циммерман Г.А., Циммерман О.В., Федько О.М. Моделювання і програмування інформаційних задач. Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики. Запоріжжя: Прем’єр, 2004.
 
Чернікова Л.А. До 20-річчя шкільного курсу інформатики. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2005. с. 86-96.
 
Чернікова Л.А. Основні завдання курсу інформатики у 2004-2005 н.р.// Методичні рекомендації закладам освіти Запорізької області. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004, с.120-128.
 
Чернікова Л.А. Формальна логіка. 8-11 класи. // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Прем’єр, 2003. с.260-265.
 
Черникова Л.А. Компьютерно-ориєнтированные технологии обучения. // Просвіта. № 3, 2003.
 
Чернікова Л.А. Програма «Intel® Навчання для майбутнього» на Запоріжжі // Післядипломна освіта в Україні. № 2. 2005. с. 44-48.
 
Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики для 8-11 класів. Упорядник Чернікова Л.А. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 112 с.
 
Васильченко С.В., Курган А.В., Сикорский Р.Ю., Черникова Л.А. Информатика 10-11 класс. Тематические аттестации по курсу   информатики для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учебных заведений. – Запорожье: Премьер, 2003 – 100 с.
 
Васильченко С.В. Програма спецкурсу "Web-дизайн" для 10-11 класів. Збірник навчальних програм з інформатики. Упорядник Чернікова Л.А. // Прем’єр, 2002. с. 163.
 
Черникова Л.А. Концепция непрерывного образования в курсе информатики средней школы.// Зб. науков. праць «Професійне становлення педагогічних працівників», вип. 5. Запоріжжя, 1997.
 
Черникова Л.А., Лингур И.В., Черкасова Л.В. Использование новых информационных технологий в учебном процессе начальной школы.// Материалы IV Украинской конференции «Использование ПЭВМ в учебном процессе высших и средних заведений», Львов, 1996.
 
 
Диплом за послідовність та стабільність у впровадженні ІКТ в освіті.
27 квітня 2012 року.

Подяка за долготривалу, професійну та результативну підтримку освітньої програми "Онляндія - безпека дітей в Інтернеті"  висловлена дирекцією ТОВ "Майкрософт Україна" від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтеренті.

Березень, 2012 рік.

Переможець конкурсу «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні», який проходив в рамка Ювілейної виставки "Сучасна освіта в Україні - 2012", за створення  обласного освітнього ресурсу "ЗапоВікі".
12 лютого 2012 року
Диплом за значні успіхи у впровадженні інноваційних освітних програм Intel та вагомий внесок у формування ІКТ-компетентності педагогів та учнів від представництва Intel в Україні.
Київ, 2011 рік

Диплом лауреата конкурсу та золота медаль в номінації "Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти, який проходив у рамках Національної виставки "Іноватика в сучасній освіті",

Київ. 18-20 жовтня 2011 рік.