• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Светлана Васильченко

Светлана Васильченко

Адрес сайта: http://www.ciit.zp.ua
Фестиваль соціальних проектів "Роби як ми! Роби краще за нас!" в рамках проекту Intel®«Шлях до успіху».
Наказ ДОНМС ЗОДА від 15.04.2013 №390 "Про проведення фестивалю соціальних проектів "Роби як ми! Роби краще за нас!"
 
Анкета участника - заповнює фасилітатор
З 30 січня по 02 лютого у виставковому комплексі ExCeL (Лондон, Великобританія) пройшла міжнародна виставка освітніх методик Bett Show 2013.
На виставці були представлені інтерактивні столи (ActivTable), інтерактивні поверхні, конструктори для дітей, інтерактивні дошки тощо.  Про виставку
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський М. О., Проценко Т. Г.) повна версія
 
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський М. О., Проценко Т. Г.) повна версія
Відповіді на тестові завдання 1-6 варіантів
Відповіді на тестові завдання 7-12 варіантів
Відповіді на тестові завдання 13-20 варіантів
 
Сборник ДПА - 2013 и ответы. "Оператор компьютерного набора" Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація «Оператор комп’ютерного набору». 11 клас (авт. Применко В.П., Баула В.М., Ткаченко А.М., Шестаковська Т.Л., Гордієнко І.А. – К-П.: Аксіома, 2013)
 
Лист від 08.02.13 №1/9-92 Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році
Наказ МОНмолодьспорт № 1295 від 19.11.12 Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2012/2013 навчальному році державної підсумкової атестації учнів (вихованців) системи загальної середньої освіти
 
27 лютого.  З 16:00 до 18:00 вебінар для фасилітаторів програми Intel®«Шлях до успіху»: "Що є обов'язковим, а що ні в педагогічній технології програми і чому".  Детальніше Лист ЗОІППО від 18.02.2013 №098
 
IV щорічний Конкурс есе «Моя історія успіху»! до 15 червня 2013 року.  Детальніше...
 
Перший  Всеукраїнський конкурс опублікованих статей про програму Intel «Шлях до успіху»до 1 жовтня 2013 р.
Конкурс проводиться в трьох номінаціях:
Наукова стаття у фаховому виданні. Для статей, опублікованих в офіційному науковому виданні, що внесено до переліку фахових видань ВАК України (у т.ч. в електронних фахових виданнях ВАК)
Науково-популярна стаття. Для статей, опублікованих у виданнях для широкої громадськості чи педагогічної спільноти (газети, журнали, збірники статей)
Стаття учнів-учасників програми. Якщо автор статті не старший 18 років.
 
Всеукраїнський конкурс малюнку «Емблема програми Intel «Шлях до успіху»!  до 1 травня 2013. Детальніше...
У конкурсі малюнку «Емблема програми Intel «Шлях до успіху» найактивнішими учнями були учні Запорізького приватного навчально-виховного комплексу «Реал». Їх  фасилітатору, вчителю інформатики Карпової Ларисі Борисівні організатори конкурсу висловлюють окрему подяку Детальніше...
 
Відкрити V Міжнародний форум «Нові горизонти ІКТ в освіті»
Статистична інформація ппо вчителіі інформатики до 2012-2013 навчального року на архівному сайті
Сокол І.М. Особливості впровадження сучасних інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом. Інформатика та інформаційні технології в освіті. - № 6. - 2012.- с.49-57
Сокол І.М. Коли необхідно вчитись "безпечному" Інтернету? / І.М. Сокол // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2012. – №8. – С. 28–30
Сокол І.М. Психолого-педагогічні проблеми впровадження мережних професійних об'єднань в освітній процес / І.М. Сокол // Педагогіка та психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжн.науково-практичної конференції (3 листопада 2012 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С.121-123.
 Телятник К.В. Організація методичної роботи з відповідальними за інформатизацію регіону в системі післядипломної освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 3. – С. 16-18.
Григоренко О.Г., Керекеш О.М., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2012-2013 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012–2013 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2012 : – с. 260-282.
Васильченко С.В. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012—2013 навчальному році: метод. Рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 316 с. - C.152-161
Васильченко С.В. Ресурсно-мережева модель організації системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №3. - 2012. - C.8-12
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Формальна логіка в школі? - Ми ЗА! // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №4. - 2012. - C.5-7
Сокол І.М. Збірка напрацювань вчителів Запорізької області за темою «Безпечний Інтернет» // упоряд.Сокол І.М. – Частина IІ. – Запоріжжя, 2012. - С.60
Сокол І.М. Запорізький портал ЗапоВікі. Шляхи розвитку. / І.М. Сокол // Освітняський простір. – 2012. – № 29. – С. 7
Чернікова Л.А. Науково-методичний супровід ІТ-компетентності вчителів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльність районних методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій». – м.Рівне, 01-02.11.2012
Чернікова Л.А. Регіональна модель формування ІТ-компетентності педагогів Запорізької області в системі післядипломної освіти // Матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікаційного простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників». - м. Черкаси, 2012, с. 52-59.
Чернікова Л.А., Хіврич В.В. Інформатизація освіти Запорізької області як фактор розвитку інформаційного суспільства регіону// Комп’ютер у школі та сім’ї. № 3, 2012, с. 3-7.
Чернікова Л.А. Розподілена модель організації навчання вчителів Запорізької області в галузі ІКТ // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 2, 2012, с. 21-26
Васильченко С.В., Морохов О.А. Секреты компьютера (программа факультативного курса по информатике для 5-8 класса) // Інформаційно-методичний журнал "Позашкілля Запоріжжя", № 1, 2012, с. 108-127
Сокол І.М. Освітній веб-квест як інноваційна форма навчання / І.М. Сокол // Збірник праць Сьомої міжн.конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури» (27-28 листопада 2012 року). – Київ: Видав.дім «Академперіодика», 2012. – С. 97-104. – Теж саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012/3?e=5444579/2547872, вільний
Сокол И.Н. Обучение педагогических работников основам технологии Веб 2.0 (опыт Запорожской области, Украина) / И.Н. Сокол // Инновационные тенденции в дистнционном обучении : труды пятой Международной научно-практической конференции «Полатовские чтения». – М. : Изд-во МЭСИ. – 2012. – С.86-94
Русский язык. Интерактивные диктанты: 5-9 класс [Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник / Путій Т. М., Телятник К. В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2011.
 Телятник К.В., Крыжко Л.В., Керекеш Е.Н. Формирование и развитие составляющих информатической компетентности работников образования. Личность в едином образовательном пространстве [Електронний ресурс] : електронний зб. наук. пр. Міжнародн. форуму, 2011 рік / ЗОІППО.
Телятник К.В. Построение информационной образовательной среды учебного заведения средствами информационно-коммуникационных технологий. Сборник материалов Научно-практической конференции «Образовательные технологи». – Москва, 2011.
Васильченко С.В., Чернікова Л.А., Федько О.М.  Методичні рекомендації до викладання інформатики у 2011-2012 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
Григоренко О.Г., Сокол І.М., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
Сокол І.М. Загальна характеристика ВікіВікі / І.М. Сокол // Інформатика. – 2011. – № 9-10. – С. 14–17
Сопіна І.М. Створення закладок за допомогою сервісу БобрДобр / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2011. – № 9-10. – С. 9–10
Сопіна І.М. Колективний пошук в Інтернет за допомогою соціального сервісу Флексум / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2011. – № 11. – С. 8–9
Сокол И.Н. Формирования информационной культуры учащихся средствами технологи Веб 2.0 / И.Н. Сокол // Образовательные технологии 21 века : материалы науч.-практ. конференции «Образовательные технологии» (31 марта 2011 г.). – Москва, 2011 – С.217-219
Сокол І.М. Технологія Веб 2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань / І.М. Сокол – К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.
Сокол І.М. Особливості впровадження сучасних Інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом [Електронний ресурс] / І.М. Сокол // Електронний збірник наукових праць КЗ "ЗОАППО" ЗОР. – 2011. – № 1/2. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp2/upravlenie/sokol.pdf, вільний. – Назва з екрану
Сокол І.М. Технології Веб 2.0. Навчальний курс. [Електронний ресурс] : навч. курс. для учнів . — Дніпропетровськ, 2011. — (ТОВ «Інтершкола») — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) . — Назва з контейнера.
Інформатика : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
Чернікова Л.А. Психолого-педагогічні бар’єри в навчанні інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти / Л.А. Чернікова // Педагогічні науки та освіта. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 8–9. – С. 120–126.
Хіврич В.В., Чернікова Л.А. Створення єдиного освітнього простору регіону// газета «Освітянський простір», №13-14, 2011.
2012-2013 учебный год
 
відкрити Про ІІІ Всеукраїнський семінар-практикум для обласних координаторів Міжнародного конкурсу «Бобер»  від Спориніна Тетяна, обласний координатор Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»
 
 
Лист ОблУОН ЗОДА від 07.09.2012 №5045.02-14. "Про міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер-2012» для учнів 4-11 класів"
 
Плакаты-объявления о конкурсе Бобер-2012 были выданы участникам семинара 22-23 августа 2012 года
 
Об организации конкурса  Бобер-2012 в Запорожской области.
 
Этап оформления заявок с 15 сентября по 15 октября (школьные координаторы) 20 октября (районные координаторы).
 
Шаблоны документов для школьного координатора
Шаблоны документов для районного координатора
Инструкция для школьного координатора, который работает через районного координатора
Инструкция для школьного координатора (интернаты), который работает через областного координатора
Инструкция для районного координатора
Открыть  документ Заявки.
документ Оплата
 
Этап подготовки к конкурсу с 6 ноября по 9 ноября
Открыть  документы для школьного  координатора
Открыть  документы для школьного  координатора ЗНЗ областного подчинения
Архив програми для проведення конкурсу
 
Подведение итогов
Открыть  Презентация областного координатора по итогам конкурса Бобёр-2012 в Запорожской области
Наказ ЗОІППО від 04.02.2012  Про підсумки Міжнародного конкурсу "Бобер-2012" в Запорізькій області
 
Дополнения к диску 2012 года:
Демоверсия программы Бобер-2012
Статистика конкурса-2012
Комментарии к решениям заданий 2012 года
Видеорешения заданий для 4-5 классов
Видеорешения заданий для 6-7 классов
Видеорешения заданий для 8-9 классов
Видеорешения заданий для 10-11 классов
 
 
 
Информация о мероприятиях по данному проекту в 2010-2012 гг. находится на архивном сайте.
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ДПА з інформатики у формі захисту учнівських робіт зі створення ППЗ навчального призначення в 11 класах ЗОШ
Лист ІІТЗО №1.4/10-595 від 27.02.12  Щодо графіку розміщення на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів
КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011 №329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304