• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Светлана Васильченко

Светлана Васильченко

Адрес сайта: http://www.ciit.zp.ua
Русский язык. Интерактивные диктанты: 5-9 класс [Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник / Путій Т. М., Телятник К. В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2011.
 
Телятник К.В., Крыжко Л.В., Керекеш Е.Н. Формирование и развитие составляющих информатической компетентности работников образования. Личность в едином образовательном пространстве [Електронний ресурс] : електронний зб. наук. пр. Міжнародн. форуму, 2011 рік / ЗОІППО.
 
Телятник К.В. Построение информационной образовательной среды учебного заведения средствами информационно-коммуникационных технологий. Сборник материалов Научно-практической конференции «Образовательные технологи». – Москва, 2011.
 
Васильченко С.В., Чернікова Л.А., Федько О.М.  Методичні рекомендації до викладання інформатики у 2011-2012 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
 
Григоренко О.Г., Сокол І.М., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
 
Сокол І.М.  Загальна характеристика ВікіВікі. Журнал "Інформатика". 2011. - № 9-10
 
Сокол І.М.  Створення закладок за допомогою сервісу БобрДобр. Журнал "Інформатика". 2011. - № 9-10
 
Сокол І.М.  Колективний пошук в Інтернет за допомогою соціального сервісу Флексум. Журнал "Інформатика". 2011. - № 11
 
Сокол І.М.  Формирования информационной культуры учащихся средствами технологии Веб 2.0. СБОРНИК научно-практической конференции ОТ'11". 2011.
 
Сокол І.М.  Технологія Веб 2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань. - К.:Шк.світ, 2011. - 128с.
 
Сокол І.М. Збірка напрацювань вчителів Запорізької області за темою «Безпечний // упоряд.Сокол І.М. – Частина I. – Запоріжжя, 2011.- С.81
 
Сокол І.М. Особливості впровадження сучасних Інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом. [[Електронний ресурс]] // Електронний збірник наукових праць ЗОАППО. – Режим доступу. – http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp2/upravlenie/sokol.pdf . – Назва з екрану.
 
Сокол І.М. Технології Веб 2.0. Навчальний курс. [Електронний ресурс] : навч. курс. для учнів . — Дніпропетровськ, 2011. — (ТОВ «Інтершкола») — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) . — Назва з контейнера.
 
Інформатика : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
 
Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
 
Чернікова Л.А. Психолого-педагогічні бар’єри в навчанні інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти / Л.А. Чернікова // Педагогічні науки та освіта. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 8–9. – С. 120–126.
 
Хіврич В.В., Чернікова Л.А. Створення єдиного освітнього простору регіону// газета «Освітянський простір», №13-14, 2011.
 
 
2012-2013 учебный год
 
відкрити Про ІІІ Всеукраїнський семінар-практикум для обласних координаторів Міжнародного конкурсу «Бобер»  від Спориніна Тетяна, обласний координатор Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»
 
 
Лист ОблУОН ЗОДА від 07.09.2012 №5045.02-14. "Про міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер-2012» для учнів 4-11 класів"
 
Плакаты-объявления о конкурсе Бобер-2012 были выданы участникам семинара 22-23 августа 2012 года
 
Об организации конкурса  Бобер-2012 в Запорожской области.
 
Этап оформления заявок с 15 сентября по 15 октября (школьные координаторы) 20 октября (районные координаторы).
 
Шаблоны документов для школьного координатора
Шаблоны документов для районного координатора
Инструкция для школьного координатора, который работает через районного координатора
Инструкция для школьного координатора (интернаты), который работает через областного координатора
Инструкция для районного координатора
Открыть  документ Заявки.
документ Оплата
 
Этап подготовки к конкурсу с 6 ноября по 9 ноября
Открыть  документы для школьного  координатора
Открыть  документы для школьного  координатора ЗНЗ областного подчинения
Архив програми для проведення конкурсу
 
Подведение итогов
Открыть  Презентация областного координатора по итогам конкурса Бобёр-2012 в Запорожской области
Наказ ЗОІППО від 04.02.2012  Про підсумки Міжнародного конкурсу "Бобер-2012" в Запорізькій області
 
Дополнения к диску 2012 года:
Демоверсия программы Бобер-2012
Статистика конкурса-2012
Комментарии к решениям заданий 2012 года
Видеорешения заданий для 4-5 классов
Видеорешения заданий для 6-7 классов
Видеорешения заданий для 8-9 классов
Видеорешения заданий для 10-11 классов
 
 
 
Информация о мероприятиях по данному проекту в 2010-2012 гг. находится на архивном сайте.
 
Рівень викладання курсу інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах залежить у першу чергу від професійності, досвіду, особистості вчителя інформатики. Зараз курс інформатики в Запорізькій області викладають понад 951 вчителів.
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо освіти вчителів інформатики»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо освіти вчителів інформатики області по районам»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо стажу викладання предмету інформатика»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо стажу викладання предмету інформатика по районам»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо загального педагогічного стажу роботи вчителів інформатики»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо загального педагогічного стажу роботи вчителів інформатики по районам»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо кваліфікаційної категорії вчителів інформатики»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо кваліфікаційної категорії вчителів інформатики по районам»
Відкрити діаграму «Кількісні показники щодо педагогічних звань вчителів інформатики»
Відкрити діаграму«Кількісні показники щодо педагогічних звань вчителів інформатики по районам»
 
Состав МО учителей информатики области в цифрах
На основе данных из "БД учителей информатики" (на октябрь 2013 не обновлена информация по 7 районам).

В Запорожской области курс информатики (2013/2014 у.г.) преподают 850 учителей.

Открыть диаграмму Количество учителей, которые преподают только курс информатики, которые преподают ещё один, два, три, четыре, пять и шесть других предметов, которые работают только в начальной школе (в процентном отношении).

Открыть диаграмму Количество участников тренингов на 100 учителей.

Открыть диаграмму Количество участников тренингов по районам.

Открыть диаграмму Категория учителей информатики (в процентном отношении).

Открыть диаграмму Звания учителей информатики (в процентном отношении).

Открыть диаграмму Количество учителей - участников тренинга "Методика преподавания информатики в начальной школе".

Відкрити  Календарик керівника МО вчителів інформатики на 2013 рік
відкрити Статистичні данні про вчителів інформатики (2012 рік)
відкрити Охоплення учнів ЗНЗ Запорізької області додатковим навчанням з інформатики та ІКТ (2012 рік)
Скачать  Рекомендації щодо роботи РМО вчителів інформатики
Відкрити  Календарик керівника МО вчителів інформатики на 2012 рік
Семинар для руководителей районных/городских МО учителей информатики. 25 августа 2011 года Единые темы 2011-2012 у.г.
Відкрити Календарик керівника МО вчителів інформатики на 2011 рік
Семинар для руководителей районных/городских МО учителей информатики. 26 августа 2010 года Единые темы 2010-2011 у.г.
Единые темы для всех МО учителей информатики Запорожской области в 2009-2010 у.г. Единые темы 2009-2010 у.г.
Единые темы для всех МО учителей информатики Запорожской области в 2008-2009 у.г.  Единые темы 2008-2009 у.г.
Наказ МОНУ від 8.12.2008 №1119. Зареєстровано в МінЮсті України 25 грудня 2008 р. за №1239/15930.  Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)
Відкрити   Положення про методичне об'єднання вчителів-предметників
Наказ МОНмолодьспорт №69 від 26.01.12 року. Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти
Відкрити Положення про впровадження та функціонування віртуальних освітянських спільнот Запорізької області
Відкрити  Положення про присвоєння сертифіката для матеріалів, розміщених на Запорізькому порталі ЗапоВікі
Открыть Творческие лаборатории учителей информатики Запорожской области
Лист МОНУ від 06.01.11 №1/9-6. Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
Додаток до листа: Наказ МОНУ 06.10.2010 №930. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011
Лист УОН ЗОДА від 08.06.2011 №14-211.2112
Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Лист МОНСМ України №1/11-8241 від 31 серпня 2011 року
 Щодо поширення присвоєних у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорії та педагогічного звання на все педагогічне навантаження
Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників Лист МОНмолодьспорт №1/9-727 від 23.09.11 року
Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОНмолодьспорт №1343 від 22.11.11 року
Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 року. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Лист МОНмолодьспорт №2/1-13-430 від 22.02.12 року.  Щодо надання роз'яснення з питань атестації
Лист МОНСМ України від 25.10.12 №1/9-779. Щодо атестації педагогічних працівників
Наказ МОН України №102 від 15.04.93
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за N 56
Скачать  Диагностическая карта учителя
Скачать  АНКЕТА-РЕЙТИНГ аттестующихся учителей информатики
 
Рішення Колегії МОН від 27.06.2013 р. Протокол № 2/1-19  “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» та відзначення переможців, лауреатів та організаторів”
Наказ МОНСМ України №1143 від 24.10.2012.
Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
 
Умови та порядок проведення третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2013".
(Додаток 1 до рішення Центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2013" від 18.10.12 протокол №1)
 
Рішення колегії МОНСМ України №1/4-19 від 05.07.2011.
Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2011" та графік проведення конкурсу на 2012-2014 роки. (2012-2013 н.р. - номінація Інформатика)
 
 
 
Обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013»
 
Скачати Програма проведення очного обласного етапу вісімнадцятого Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013»
 
Лист ЗОІППО від 31.01.2013 № 051. Про організаційно-методичну нараду «Особливості проведення очного обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013»
Протокол другого засідання журі обласного туру за підсумками співбесіди, яка відбулась 24 січня 2013 року.
 
Лист ЗОІППО від 14.01.2013 № 22.  Список запрошених на співбесіду учасників заочного обласного туру  Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2013"
Наказ ОблУОН ЗОДА від 19.11.2012 №734. Про проведення обласного етапу конкурсу "Учитель року" у 2012-2013 н.р.
Лист ЗОІППО від 04.12.2012 №405. Про організацію та порядок проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013»
Список учасників заочного етапу обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013», номінація «Інформатика».
Протокол оцінювання матеріалів досвіду, наданих учасниками обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013», номінація «Інформатика» (заочний етап).
Лист ЗОІППО від 07.12.2012 №426. Рекомендації щодо Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013», номінація «Інформатика»  Уточнення для учасників конкурсу за номінацією «Інформатика» до пункту «4.6. РОЗРОБКИ УРОКІВ» інформаційного листа ЗОІППО від 04.12.2012 №405:
4.6. РОЗРОБКИ УРОКІВ різних типів (4-5 уроків у електронному варіанті за шаблоном плану-конспекту з повним дидактичним забезпеченням (Файли загальновідомих типів – ppt, xls, pub, mdb, png gif, bmp, wmf, sfx, jpg. Якщо для створення матеріалів використовувалось специфічне ПЗ, то необхідно забезпечити доступ для відкриття таких файлів), що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета, з них: - на вибір учасника 1 урок у формі відеозапису (на окремому компакт-диску) та цей же урок в надрукованому вигляді;
 
Районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013»
Рекомендуємо керівникам районних\міських МО вчителів інформатики на сторінках районних\міських віртуальних МО вчителів інформатики розмістити повідомлення про хід конкурсу в районі.
Для цього:
• Усі учасники конкурсу «Учитель року-2013», номінація "Інформатика" створюють коментар «УР-2013» біля посилання на свою творчу лабораторію на сторінці ЗапоВікі Творческие лаборатории учителей информатики Запорожской области
• На сторінці «Виртуальное МО учителей информатики Запорожской области» в розділі 3 керівники МО створюють посилання на свої повідомлення про хід конкурсу в районі.
  Ориентировочные критерии оценивания конкурсных материалов (открыть)
 
 
 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України №709 від 26.06.2017 newПро визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98
Лист МОН України № 1/9-319 від 16.06.2014 Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОНСМУ від 1.10.2012 № 1060. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси
Лист МОНСМУ від 05.06.2012 № 1/9-429. Щодо умов придбання ліцензійного програмного забезпечення.
Скачать Наказ Міністерства № 907 від 29.07.2011  Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів
Відкрити  Наказ МОН №1205 від 06 грудня 2010 року Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603.
Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів детальніше...
Скачать  Наказ МОН від 29.06.2010 р., N 637  Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах I, I-II, I-III ступенів.
Скачать  Наказ МОН від 21.06.2010 р., N 614  Про затвердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Втратив чинність
Скачать  Про доплату за обслуговування обчислювальної техніки.
Скачать Наказ МОН N 507 від 12.06.2009 Про затвердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти Втратив чинність
Скачать Прес-служба МОН. 12-13 травня 2009 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Програмне забезпечення в освіті і науці". Вільне програмне забезпечення набуде ширшого застосування.
Скачать Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року № 616, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1093/6284
Скачать Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05)
Скачать Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня 2006 р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680
Скачать Додаток №5 до методичних рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів "Вміст аптечки першої допомоги".
Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1927 від 06.05.2004 р.)
Скачать   Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНУ №601 20.07.2004
Скачать Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНУ №407 20.05.2004
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329
Скачать Паспорт кабинета информатики
Скачать Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63
Скачать Державні санітарні правила та норми. "Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах” ДСанПіН 5.5.6.009-98
Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р.,  № 9
Скачать   Санітарний паспорт кабінету компю’терної техніки
Скачать Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Наказ МОНУ N 563 від 01.08.2001
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 969/6160
Скачать  Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету по нагляду за охороною праці України N 21 від 10.02.99
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за N 382/3675
Скачать  Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету по нагляду за охороною праці України N 9 від 29.01.98
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р за N 226/2666
Скачать  Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Наказ Держнаглядохоронпраці України 16.03.2004 N 81.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за N 620/9219
Скачать   Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
Наказ МОНУ, Міністерства внутрішніх справ України. Головного управління державної пожежної охорони N 348/70 від 30.09.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за N 800/3240
Скачать   Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів
Скачать  Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Наказ МОНУ №128 від 20.02.2002
Скачать   Iнструкція з охорони праці при проведенні робіт у кабінеті інформатики.
Скачать   Інструкція по протипожежній безпеці
Скачать Наказ МОНУ №363 від 11.05.2006 "Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти" Втратив чинність
Скачать Наказ МОНУ № 126 від 15.02.2007 «Про внесення змін до наказу МОНУ № 363 від 11.05.2006»
Скачать  Наказ МОНУ №903 від 02.12.2004 «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах»
Открыть  Перелік документів у кабінеті інформатики та обчислювальної техніки
 
 
 
Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
Лист Міністерства №1/9-416 від 18.08.2014 "Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2014/2015 навчальному році"
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти поетапно розміщує переліки навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України або схвалені для практичного використання. Детальніше....
Лист МОН № 1/9-607 від 07.03.14 року Міністерство освіти і науки України відкликає лист від 5 вересня 2013 року № 1/9-607 «Про використання навчальної літератури».
Лист Міністерства № 1/9-209 від 18.04.2014 р. "Щодо використання робочих зошитів у початковій школі"
Наказ МОНУ від 07.02.2014 р. № 123 Про надання грифа навчальній літературі (Додаток 2. Перелік підручників для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, створених авторськими колективами-переможцями І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»)
Лист МОН № 1/9-573 від 23.08.13 року  Про переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
Наказ МОНУ від 17.07.2013 р. № 994 Про надання грифа навчальній літературі (Перелік підручників для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів)
Лист МОН України від 15.07.13 №1/9-493. Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОНмолодьспорт № 10 від 04.01.13 р. Про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" підручникам-переможцям І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Лист МОНмолодьспорт № 1/9-4 від 03.01.13 р.  Про доповнення переліку навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році
Наказ МОНмолодьспорт №118 від 07.02.12  Про надання грифа навчальній літературі: підручникам-переможцям Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році;
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/13 навчальному році;
 
Лист МОНмолодьспорт від від 21.12.11 № 1/9-901  про Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Лист МОНмолодьспорт від 20.06.11 № 1/9-483  про перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОНМС України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році Скачать
Лист МОН N 1-9/622 від 17.08.2011 р. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році   Комментарии к информатике
Лист МОН України від 04.12.2008 № 1.4/18-3001  Анотований огляд навчальної та науково-методичної літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю Скачать Информатика
Наказ МОН України №56 02.02.2009 Про надання грифа навчальній літературі Згідно з рішенням колегії від 29 січня 2009 року (протокол № 1/1 - 19) «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» Відкрити
Наказ МОН №806 від 01.09.2009  Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах
Открыть Наказ МОН України № 537 від 17.07.2008 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319)
Наказ МОН № 11 від 10 січня 2009 р."Про внесення змін до тимчасового Порядку надання навчальній літературі грифів МОH"
Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами (навчальний посібник), "Генеза", 2009
Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми. (навчальний посібник), "Генеза", 2006
Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми. (навчальний посібник), "Генеза", 2009
Завадський І.О., Заболотний Р.І. «Основи візуального програмування» Видавнича група BHV , 2007
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. «Основи Інтернету» Видавнича група BHV , 2007
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. «Основи веб-дизайну» Видавнича група BHV , 2007
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Левченко О.М., Завадський І.О., КовальІ.В. "Основи створення комп’ютерних презентацій" , Видавнича група BHV , 2009
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Березовський В.C., Потієнко В.О., Завадський І.О. "Основи комп’ютерної графiки", Видавнича група BHV , 2009
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Завадський І.О., Забарна А.П. "Microsoft Excel у профільному навчанні"  Видавнича група BHV, 2011,
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Завадський І.О. «Основи баз даних», 2011, Підтримка курсу на сайті автора
Білоусова Л.І., Муравко А.С., Олефіренко Н.В. «Інформатика. 10-11» (навчальний посібник)
Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-є видання. (навчальний посібник), Деол, 2004. Сайт авторів
Глинський Я.М. Інформатика. 9 клас (підручник), СПД Глинський, 2011. Сайт авторів
Глинський Я.М. Інформатика.10 клас (підручник), СПД Глинський, 2011. Сайт авторів
Володіна І.Л., Володін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О. «Основи інформатики, 7 клас» (навчальний посібник), Харків, "Гімназія", 2007 Матеріали до підручника
Володіна І.Л., Володін В.В., Столяров Ю.О. «Основи інформатики, 8 клас» (навчальний посібник), Харків, "Гімназія", 2008  Матеріали до підручника
Володіна І.Л., Володін В.В., Столяров Ю.О. «Основи інформатики, 9 клас» (навчальний посібник), Харків, "Гімназія", 2009,  Офіційний сайт авторського курсу "Основи інформатики 7-9"
Шестопалов Є.А. Сальникова І.І. «Інформатика. 7 клас (базовий курс)» Видавництво Аспект, 2006
Шестопалов Є.А. Сальникова І.І. «Інформатика. 8 клас (базовий курс)» Видавництво Аспект, 2006
Бондаренко О.О. Інформатика. Visual Basic. 9 клас , Видавництво Аспект, 2009
Пахомова Г.М. Вступ до програмування мовою Лого. 5 клас Видавництво Аспект, 2007
Пахомова Г.М. Інформатика. Програмування мовою ЛОГО. 6 клас, Видавництво Аспект, 2008
Коршунова О.В., Інформатика. Навчальний посібник. 5 клас, Видавництво "Весна", 2010
Коршунова О.В., Інформатика. Робочий зошит. 5 клас, Видавництво "Весна", 2010
Коршунова О.В., Інформатика. Навчальний посібник. 6 клас, Видавництво "Весна", 2010
Коршунова О.В., Інформатика. Робочий зошит. 6 клас, Видавництво "Весна", 2010
Коршунова О.В., Інформатика. Робочий зошит. 2 клас, Видавництво "Весна", 2010
Коршунова О.В., Інформатика. Робочий зошит. 3 клас, Видавництво "Весна", 2010
Коршунова О.В., Інформатика. Робочий зошит. 4 клас, Видавництво "Весна", 2010
Казанцева О.П. ІНФОмандри. Навчальний посібник, 6 клас, Видавнича група BHV, 2011
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Казанцева О.П. ІНФОмандри. Робочий зошит, 6 клас, Видавнича група BHV, 2011
Cайт видавництва BHV для підтримки шкільної інформатики
Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М., Колесников С.Я., Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики 2-4 клас, 5 клас
Видавництво "Світич"