• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Черникова Людмила

Черникова Людмила

24.05.2016 р. Комітет з питань науки і освіти та Комітет з питань інформатизації та зв'язку спільно з Асоціацією підприємств інформаційних технологій України провели засідання «круглого столу» на тему: «Освітня політика в умовах інформаційного суспільства».
 
Захід мав на меті обговорити модернізацію національної освітньої політики шляхом впровадження інноваційних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та визначення ключових напрямів удосконалення нормативно-правового забезпечення цієї політики.Окрім представників зазначених комітетів та Асоціації підприємств інформаційних технологій України до участі запрошено керівників Міжнародних науково-навчальних центрів, Інституту вищої освіти НАПУ України, Національного Технічного Університет "КПІ" .
У рамках "круглого столу" було розглянуто такі питання: електронна освіта (е-освіта) як пріоритет розвитку інформаційного суспільства; місце е-освіти в системі освіти, роль е-освіти для покращення якості освіти; ІКТ-інструменти для «традиційного» навчання, дистанційного навчання та масові онлайн-курси тощо;
 - електронні освітні ресурси;
 - стандарти е-освіти та їх впровадження;
 - підвищення ІКТ-компетентності вчителів/викладачів;
 - приватно-державне партнерство у розвитку е-освіти;
 - оцінка впровадження ІКТ в освіті – ключові показники;
 - осучаснення нормативно-правової бази освітньої політики в умовах інформаційного суспільства;
 
За результатами розгляду проблемних питань учасники заходу ухвалили рішення:
1) Верховній Раді України:
під час підготовки до розгляду та опрацювання проектів законів про освіту унормувати освітні відносини, пов’язані із забезпеченням прав на інформацію, зокрема права доступу до електронних освітніх ресурсів та права доступу до електронних комунікацій, стимулювання розвитку цифрового освітнього простору, створення відкритих освітніх ресурсів та баз даних, а також інтернет-ресурсів з питань діяльності закладів освти, органів управління освітою, що забезпечить розширення прозорості прийняття рішень та забезпечення громадського контролю із застосуванням ІКТ у сфері освіти; ініціювати розробку та затвердження основних засад з розвитку національної системи освіти в умовах інформаційного суспільства;
 
2) Кабінету Міністрів України:
з метою переходу на інноваційний шлях розвитку країни забезпечити трансформацію державної освітньої політики шляхом прискорення запровадження ІКТ та розвитку національних інформаційних ресурсів у сфері освіти, зокрема внести відповідні зміни до стратегій розвитку освіти та забезпечити розроблення відповідних державних цільових програм із запровадження ІКТ у сфері освіти; розробити державну цільову програму, спрямовану на впровадження у навчальний процес сучасних ІКТ;
 
3) Міністерству освіти і науки України:
підготувати зміни до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, спрямовані на забезпечення виконання завдань переходу України на інноваційний шлях розвитку шляхом прискорення запровадження ІКТ в освіті та науці, розвитку освітніх і наукових електронних інформаційних ресурсів на основі проведення аналізу стану та потреб закладів освіти та відповідних тенденцій глобального розвитку, розробити план заходів для досягнення визначених цілей; підготувати пропозиції щодо формування та реалізації національної політики з електронної освіти; забезпечити прискорення створення єдиного національного освітнього простору.
 
4) Комітету з питань науки і освіти, Комітету з питань інформатизації та зв'язку розглянути можливість проведення комітетських слухань з питань електронної освіти.
 
Лист МОНУ Щодо участі у VII Всеукраїнському конкурсі на кращій веб-сайт закладу освіти
Наказ МОН від 01.09.2016 № 1061 Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси
Спільний наказ ІМЗО та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України від 23.09.2016 №36/247 Про затвердження дорожньої карти впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України
Рішення колегії МОН України Протокол № 3/1-19 від 31.03.2016. Про стан запровадження проекту «Хмарні сервіси в освіті», з метою підвищення цифрової грамотності вчителів в рамках неформальної освіти для дорослих.
16 квітня 2016 року в Запорізькому національному університеті відбудеться І етап Всеукраїнської (командної) студентської олімпіади з програмування.запрошуються учнівські команди.
 
21-25 березня 2016 року на базы кафедри ІІТО проводився тренінг відповідальних за інформатизацію освіти. З матеріалами можна ознайомитися за посиланням на Заповики
Курс видеоуроков по заданиям областной олимпиады по информационным технологиям, разработанный под руководством Алексея Мальцева:
 
14-15 березня та 16 березня 2016 року на базі кафедри ІІТО проводився тренінг  «Критичне оцінювання медіа ресурсів засобами ІКТ» для керівників РМО вчителів інформатики та співробітників ЗОІППО. Тренінги проводила науковий співробітник Інституту інформаційних технологій та засобів навчання АПНУ  Дементієвська Ніна Петрівна.
 
 
Медаль-подяка від дирекції проекту "Міксіке в Україні" за успішну реалізацію проекту в Запорізькому регіоні
16 лютого 2016 року на базі Токмацької ЗОШ № 1 кафедрою інформатики та ІТ в освіті ЗОІППО спільно з Департаментом освіти і науки ЗДОА проведено обласний семінар з питання «Організаційний аспект впровадження он-лайн освіти в навчальних закладах» для керівників шкіл м. Токмак, Токмацького, Пологівського та Чернігівського районів. На семінарі були присутні також керівники відділів освіти та районних/міських методичних кабінетів.
 
На семінарі були розглянуті питання впровадження в освітню та управлінську діяльність відкритої освіти, хмарних технологій, дистанційного навчання.
Перед учасниками заходу виступили Хіврич В.В. – начальник управління Департаменту ОН ЗОДА, Чернікова Л.А. – зав. кафедрою ЗОІППО, Перцова Н.І. – старший викладач ЗОІППО. Керівники шкіл представили власний досвід роботи в цьому напряму.
 
Основними напрямками роботи на 2016 рік в Запорізькій області визначено: використання хмарних технологій для створення інформаційного освітнього простору закладу та використання в навчально-виховному процесі, організація дистанційного навчання учнів на платформі «Школа сучасних знань», запровадження STEM-освіти.
 
 
Свої побажання та пропозиції з зазначених питань можна висловити в он-лайн документі
 
3 лютого 2016 року відбулись парламентські слухання на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України".
 
20 січня 2016 року на базі ЗОІППО кафедрою інформатики та ІТ в освіті спільно з Департаментом освіти і науки ЗДОА відбувся обласний семінар з питання «Організаційний аспект впровадження он-лайн освіти в навчальних закладах» для керівників закладів освіти м. Запоріжжя та Запорізького району.
 
На семінарі були розглянуті наступні питання:
-       Проблеми та перспективи впровадження в освітній та управлінській діяльності навчальних закладів області відкритої освіти, хмарних технологій, дистанційного навчання
-       Досвід роботи закладів освіти щодо впровадження он-лайн освіти в навчально-виховний процес.
 
Перед учасниками заходу виступили Хіврич В.В. – начальник управління Департаменту ОН ЗОДА, Чернікова Л.А. – зав. кафедрою ЗОІППО, Апостолова Т.О. – директор Кушугумського НВК, Черкасова Л.В. – заст. директора Балабінського НВК, Погребняк Ю.В. – директор Запорізького колегіуму № 98, Гостєв В.В. - інженер-електронщик Запорізької гімназії № 45.
 
Основними напрямками роботи визначено: використання хмарних технологій для створення інформаційного освітнього простору закладу та використання в навчально-виховному процесі,організація дистанційного навчання учнів на платформі «Школа сучасних знань», запровадження STEM-освіти.
 
Упродовж І півріччя 2016 року такі кущові семінари пройдуть ще у 5 кущових групах.