• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Сокол Ірина

Сокол Ірина

22 травня 2020 року у програмі "На часі" Людмила Чернікова, проректор з навчально-методичної роботи ЗОІППО розповіла про специфіку освітнього процесу в умовах глобалізації та карантину, про дистанційне навчання.
 28 травня 2020 року Хмельницький ОІППО провів вебінар з авторами підручників з інформатики для 7 класу. Всі авторські колективи представили свої концепції, особливості планування, навчально-методичне забезпечення.
Державною службою якості освіти України та її територіальними органами у квітні 2020 року проведено вивчення щодо забезпечення прозорості, інформаційної відкритості шкіл. Службою станом на 22.05 опрацьовано інформацію із вебсайтів 7812 закладів загальної середньої освіти (або їх засновників), тобто вивченням охоплено  51,4% шкіл України (без тимчасово окупованих територій). Результати засвідчують ряд проблем, що потребують невідкладного вирішення: значна частина закладів загальної середньої освіти не мають власних вебсайтів; не оприлюднюється порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти; відсутня будь-яка інформація щодо ліцензій на провадження освітньої діяльності та інше.
(із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)

 

 
 

ПІБ

Назва

Термін

Монографії (одноосібні, колективні)

1

Сокол І.

Стадниченко К.

Освіта в умовах пандемічної кризи: проблеми і перспективи розвитку

Education during apandemic crisis: problems and prospects.Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration inOpole, 2020; ISBN 978-83-66567-08-5;pp.296, illus., tabs., bibls.

Червень - липень

2

Чернікова Л.А., Шумада Р.Я.

Моніторингове дослідження якості  психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогів Запорізької області в умовах дистанційної освіти (з досвіду роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР) / Л. А. Чернікова, Р. Я. Шумада //  Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти : колективна монографія / Т. Є. Гура, Т.О. Афанасьєва, Є. О. Гревцева та ін. ; за наук. ред. Т. Є. Гури. - Запоріжжя : СТАТУС, 2020. - 232 с. С. 191-226. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1iG6VLGk3pMhk2siFgXgo9v_6d9G5NxY5/view

Жовтень-листопад

Посібники  та підручники

1

Сокол І.

Safer Internet: глосарій / укл. І.М. Сокол. – 2ге видання: виправлене та доповнене. – Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – 32 с.– (Педагогічне сьогодення)

Січень-березень

2

Іванов С.А.

Візуалізація алгоритмічного мислення. (мова ДРАКОН + мова програмування Golang) (4 розділи)

Жовтень - Грудень

3

Й.Я. Ривкінд,

Т.І. Лисенко,

Л.А. Чернікова,

В.В. Шакотько.

Інформатика : робочий зошит : 7-й кл. / — Київ : Генеза, 2020. — 112 с. : іл.

Січень-травень

4

Й.Я. Ривкінд,

Т.І. Лисенко,

Л.А. Чернікова,

В.В. Шакотько.

Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020. — 176 с. : іл. (Наказ МОН від 25.03.2020  № 449)

Квітень-червень

Методичні рекомендації   

1

Громко Г.

Мельник О.

Сокол І.

Черних О.

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. - 20 с.

Лютий

2

Лукянчук Е.А.

Сокол І.М.

Викладання інформатики в сучасній школі(за результатами моніторингового дослідження)

Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.69-75

Травень

3

Сокол І.М.

Стадниченко К.В.

Особливості викладання інформатики в умовах дистанційного і змішаного навчання

Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.75-77

Травень

 

4

Григоренко О.Г.

Інтернет-портал «Запорізька обласна освітня мережа»

Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.58-64

Травень

 

 

5

Швець Ю.О.

Северина Л.М.

Давидовський М.В.

Рекомендації щодо запровадження навчальних цифрових лабораторій в освітній процес

 

Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.165-168

Травень

6

Швець Ю.О.

Використання Інтернет-ресурсів та онлайн сервісів в організації та підтримки освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання

 

Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.169-170

Травень

Статті у фахових виданнях, які реферуються у наукометричних базах

1

Сокол І.М.

Information and Innovative Technologies in Distance Learning in Higher Education Institutions of Ukraine
Inna Ivzhenko| Iryna Sokol| Valentyna Kochyna| Margaryta Noskova| Liliia Yeromina| Valentyna Blokhina
SRP. 2020; 11(9): 462-465.

Жовтень - листопад

2

Oleksandr Gura,

Tetiana Gura,

Oleksandr Gura Jr.,

Ludmila Chernikova

Research on metacognitive skills of software testers: a problem statement. Scopus https://goo-gl.su/fbCWuUHQ

 

Березень-жовтень

Статті в наукових збірниках

1

Іванов С.А.

Мета та шляхи упровадження STEM-освіти у початковій школі. Журнал «Учитель початкової  школи», № 5-6, 2020.

Лютий - березень

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 

1

Іванов С.А

Візуальні засоби формування алгоритмічного мислення [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. к.онф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1LjqKm0rpkb_zzVeCADbIeHUUef6mTiGm

 

 

Травень

2

Калюжна М.В.

Сокол І.М.

Ченцов О.М.

Використання micro:bit в освітньому процесі [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1eksY1JmBaHiwGkytnRrBruGQziqlZm6n

Травень

3

Лукянчук Е.А.

Сокол І.М.

Викладання інформатики в сучасній школі (за результатами моніторингового дослідження) [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1c-U_SUupCFriRqawCoSRxIV4LgHZ-VM6

Травень

4

Нанаєва Т.В.

Чернікова Л.А.

Індекс цифрової готовності як основа побудови стратегії розвитку закладу освіти [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1B5wbZggPvIU_TV5HGHKsjJ6Kx796hs6i

Травень

5

Нагорнова Т.Ю.

Сокол І.М.

STEAM — проєкт «трикутники — від теорії до використання» [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1yc_1eUBKRWGX-3sryM-a7XWcjLDmqy0O

Травень

6

 Швець Ю.О.

Використання модуля діяльності «Форум» для забезпечення зворотного зв’язку процесу дистанційного навчання [Електронний ресурс]: матер.  Восьмої міжнародної науково-практичної конференції MoodleMootUkraine 2020 - Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle (Київ, 22 травня 2020 р) - Режим доступу: https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=36

Травень

7

Іванов С.А.

Ресурсні центри як модель упровадження медіаосвіти [Електронний ресурс]: Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – 494 с. - Режим доступу: https://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnyk_8_konf_2020.pdf

Лютий

8

Іванов С.А.

Швець Ю.О.

Програмно-технічне забезпечення STEM-навчання в ЗОІППО. - Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». – (04-05.11.20). – Дніпро, ЛІРА, 2020.– С.67-71.

Листопад

 

Видавництво «Ранок» разом із авторськими колективами підготувало для вчителів інформатики безкоштовні навчальні матеріали для 5–6 класів, які допоможуть у проведенні уроків і перевірці набутих знань. Підготовлені матеріали відповідають чинним навчальним програмам, зібрані за темами, що вивчаються під час карантину, і містять: презентації до уроків, фрагменти розробок уроків, завдання з робочих зошитів, тестові завдання для самоконтролю та тематичного оцінювання, практичні роботи, календарно-тематичні плани до уроків.
Із повагою та вдячністю за багаторічне партнерство,
директор видавництва «Ранок» В. В. Круглов
Наказ МОНУ № 525 від 16.04.2020 Про скасування IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
Лист МОН № 1/9-179 від 27.03.2020 Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 в умовах карантину
Лист МОН № 1/9-176 від 25.03.2020 Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину
Лист МОН № 1/9-173 від 23.03.2020 Щодо особливостей організації освітнього процесу в ЗЗО під час карантину
Лист МОН № 02-5/202 від 17.03.2020 Про умови та оплату праці працівників ЗО і науки в умовах карантину
Наказ МОНУ № 406 від 16.03.2020 Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19
3 березня 2020 року Інститутом педагогіки НАПН України спільно з Видавничим домом «Освіта»  було проведено  науково-практичну конференцію «Виклик сьогодення – потреба в новітньому навчальному забезпеченні НУШ». Матеріали конференції висвітлюють питання щодо змісту та методичного апарату нових підручників для учнів 3 класів. Спікерами та доповідачами були відомі провідні науковці та автори підручників, а саме: Цимбалару А., Гончаренко Н., Коломоєць Г., Коршунова О., Вашуленко М., Вашуленко О., Васильєва Д., Калініченко О., Ломаковська Г., Проценко Г., Єресько Т., Давидюк Л. та інші.
Ознайомитись з підручником: «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти за ред. С.Вашуленка, авт. Ломаковська Г., Єресько Т., Проценко Г. (частина 1частина 2).
Третій (обласний) етап учнівської олімпіади з предмета «Креслення» відбудеться 01 березня 2020 року в Інституті, за адресою: м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-а, І корпус. Олімпіаду буде проведено за один день в один практичний тур, на реалізацію якого буде відведено три астрономічні години (180 хв.).
 
15 та 16 лютого на базі: ЗОІППО, Запорізької гімназії № 28, Запорізької єврейської гімназії ОРТ-Алєф, Запорізького класичного ліцею, Запорізької ЗОШ «ОСНОВА» відбувся ІІІ обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Упродовж двох днів 84 учасників розв'язували завдання з Word, Excel, PowerPoint  та Access.
 
На відбірково-тренувальні збори запрошуються: Бєлікова Маргарита, Воробйов Кирило, Депенчук Марія, Суббота Лев, Забудько Гліб, Фролов Андрій, Палієнко Анастасія, Тимошева Софія, Рясний Данило, Марініч Олеся, Овчаренко Варвара, Сенчук Ілля, Захарченко Ярослав. Відбірково-тренувальні збори відбудуться 2-6.03.2020 року. 
 
Вітаємо всіх переможців олімпіади та керівників!!
 
Впродовж січня 2020 року відбулись обласні фінали змагань з усного рахунку Прангліміне-2020. Загалом в обласних фіналах взяли участь 416 осіб. За результатами змагань визначилось 66 переможців за 6 віковими категоріями. За рішенням суддів змагань, цього року за загальним рейтингом учасників обласних фіналів, які не посіли 1-ше місце, на Національний фінал запрошується по десять кращих учасників.
Загалом на Національний фінал, який відбудеться 7 лютого 2020 року запрошуються 126 учасників, а саме: 65 переможців обласних фіналів, 60 кращих учасників обласних фіналів, які не посіли призове місце та 1 учасник з 1-го класу.
Фіналісти Запорізького регіону: Микита Сапронов, Ігор Лахтіонов, Олена Циммерман, Леся Бойко, Анастасія Лисенко, Олена Калінінська, Людмила Макарова, Олександр Жук, Анна Лисенко, Сергій Ковальов, Сільвія Саруханян, Вадим Маслов, Ростислав Шабров, Борис Тімашев.