• Тел: 061 236-30-99
 • Email: сiit.zp@gmаil.com
 • Ресурси:
Super User

Super User

У Запорізькій обласній державній адміністрації підвели підсумки обласного конкурсу «Створення презентації в режимі скрайбінг за темою «Безпечний інтернет». Найталановитіші діти отримали подарунки від «Київстар».
 
 
Золота медаль на Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2014"  у номінації «Організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління».
Підручники, навчально-методичні посібники (гриф МОН за наявності)
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. І.М. Сокол Впровадження квест-технології в освітній процес Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014
2. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт.навч. закл. (гриф МОН Наказ МОНУ від 07.02.2014 р. № 123) Українська, російська, польська, румунська, угорська мови К. : Ґенеза, 2014
3. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : Робочий зошит: 6-й кл. Українська, російська мови (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-697 від 15.05.2014) К. : Ґенеза, 2014
4. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика. 6-й клас. Практичні роботи та завдання для тематичного інювання (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г1551 від 02.09.2014) К. : Ґенеза, 2014.
 
Статті у фахових виданнях ВАК
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Сокол І.М. Квест: метод чи технологія? Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" - 2014. - № 2
2. Сокол І.М. Урок-квест у 10-му класу «В пошуках скарбів» Науково-методичний журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» - 2014. - № 6
3. Сокол І. М., ТелятникК.В. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища Інформатика та інформаційні технології в освіті. – 2014. – №1
4. Сокол І.М. Класифікація квестів Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 36 (89).
5. Сокол І.М. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 20. - С. 160-166. http://ite.kspu.edu/issue-20/p-160-166
6. Чернікова Л.А., Бабко Т.М., Григоренко О.Г. Освітня он-лайн карта профільного навчання як інноваційна форма розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 6. – 2014
7. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Навчально-методичне забезпечення викладання інформатики у 6 класі Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 4. - 2014
 
Статті та тези у збірниках наукових праць, конференцій
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в системе непрерывного самообразования Международная научно-практическая конференция "Образовательные технологии XXIвека: информационная культура и медиаобразование", квітень 2014, м. Москва
2. Сокол И.Н. Классификация квестов Молодий вчений. — 2014. — № 6
3. Сокол И. Н. Подготовка учителей к внедрению квест-технологии Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года / [редкол.: О.Ф.Брыксина (отв. ред.), Е.Н. Тараканова, М.А. Воронина] – Ч.1. – Самара: ПГСГА,2014.
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників Молодий вчений. — 2014. — № 3
5. Sokol I. Structure willingness of teachers to use technology in the quest careers Pedagogy and Psychology in the age of globalization. - [Electronic resource]. - Аccess mode: http://scaspee.com/6/post/2014/12/structure-willingness-of-teachers-to-use-technology-in-the-quest-careers-sokol-i.html
6. Григоренко О.Г., Іванов С.А., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А., Швець Ю.О. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2014-2015 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2014-2015 навчальному році: метод.рекомендації: у 4-ч ч./ упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014.
7. Чернікова Л.А. Организация развития ИТ-компетентности учителей Запорожской области в межкурсовой период Материалы Международной научно-практической конференции «Человек как предмет междисциплинарного гуманитарного познания» - Санкт-Петербург, 11-12 декабря 2014 г.
8. Чернікова Л.А., Швець Ю.О. Досвід створення освітнього простору засобами програмного комплексу Moodle Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі». – м. Дніпропетровськ, 16 жовтня 2014.
9. Чернікова Л.А. Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест, 2014. - С. 162-170
10. Чернікова Л.А. Єдиний інформаційний освітній простір Запорізької області ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. - С. 62-65.
11. Чернікова Л.А. Управління розвитком освітньої системи навчального закладу в умовах єдиного інформаційного простору Здобутки освітян Запорізького регіону. Випуск 15 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014 – с. 55-62
 
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Васильченко С.В. З яким графічним редактором працювати учням 2 класу за програмою «Сходинки до інформатики»? https://docs.google.com/file/d/0B4SfajyLiEe6d1RaRVBlVlNMMU0/edit
2. Іванісова С.І. Технічне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Tl96bkRXTHNlNFk/edit
3. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в непрерывном самообразовании https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-X1ZwWGdtOTdJb2c/edit
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/3/26.pdf
5. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/3/26.pdf
6. Сокол І.М. Розробка освітнього контенту за допомогою квест-технології http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp18/tezi_sokol.pdf
7. Телятник К.В. Обеспечение многоуровневости мультимедийной дидактики средствами современных ІКТ https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-NjlqVVBiM3JPZU0/edit
8. Швець Ю.О. Дидактичні засоби програмного комплексу управління навчанням Moodle. https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TmhxSUU4VGttNms/edit?pli=1
9. Швець Ю.О. Тренінг «Основи роботи в навчальному середовищі MOODLE» http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=28
9. Швець Ю.О., Коломоєць Г.П. Дослідження веб-сервісів MOODLE за допомогою JAVA-клієнта. http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=33
10. Чернікова Л.А Розвиток ІТ-компетентности педагогів в контексті розбудови єдиного інформаційного освітнього простору регіону https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-S3RpOEN3Zmg0N3M/edit
11. Чернікова Л.А. Создание единого информационного пространства Запорожского региона: Подходы, достижения, перспективы http://konkurentno.blogspot.com/p/blog-page_15.html
 
Засоби масової інформації
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Упровадження медіа- та інформаційної грамотності — регіональний формат Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, № 1/2014
2. Телятник К.В. Бібліотекар та (його?) веб-ресурс «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», № 2/2014
Диплом п'ятого Міжнародного освітнього форуму "Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті"
Скачать  регіональна інформаційно-аналітична програма "Варіант".
Посада - Завідуючий кафедрою, доцент
Звання/категорія - кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України.
Функціональні обов’язки - загальне керівництво діяльністю кафедри, науково-методичний супровід розбудови ЄІОП регіону та впровадження електронного навчання.
телефон (моб): 067-284-14-76, телефон (роб): 061-236-30-99
Подяка за сприяння в організаціі та проведенні Всеукраїнського тренінгу в рамках національного проекту "Відкритий світ".
Посада - Старший викладач
Звання/категорія - магістр математики, учитель І категорії, старший вчитель.
Функціональні обов’язки - забезпечення організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності вчителів інформатики та викладання курсу інформатики.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 050-657-14-71, телефон (раб): 061-236-30-99
 
 
Програмні засоби для розробки і використання електронних навчальних матеріалів
Пропонуємо до вашої уваги просте у використанні універсальне програмне забезпечення для розробки та відтворення навчального контенту. З його допомогою ви зможете впорядкувати наявні у вас навчальні матеріали та самостійно створити нові.
 
MasterTool — iнтерактивні навчальні матеріали
MasterTool — це призначена для вчителів система, яка надає можливість створювати різноманітні інтерактивні навчальні матеріали і використовувати їх на будь-яких інтерактивних дошках, на комп'ютері учителя з підключеним проектором, а також на учнівських комп'ютерах.
 • Навчальні матеріали, призначені для викладання, тренування, закріплення й перевірки знань.
 • Можливість демонструвати матеріали на інтерактивній дошці, проекторі, LСD-телевізорі, мультісенсорній панелі та персональному комп'ютері.
 
MasterTool Online
Вчителі, які є власниками ліцензій на авторську систему MasterTool, можуть скористатися додатковим хмарним сервісом MasterTool Online, що надає такі можливості.
 • Онлайнове середовище для розміщення об'єктів уроку та їх впорядкування.
 • Можливість зберігати документи (об'єкти уроку) в онлайні (безкоштовно до 250 Мбайт) та використовувати об'єкти, розміщені локально.
 • Розвинена система роботи з графікою, зображення класних дощок, перехід у режим виконання вправ.
 • Зручний інтерфейс для розміщення об'єктів уроку в потрібній послідовності, попередній перегляд об'єктів уроку.
 • З кожним об'єктом уроку можна пов'язати чотири зображення дощок і виводити їх як разом з цим об'єктом, так і послідовно, щоб робити пояснення до цього об'єкта уроку.
 • Доступ за передплатою до ресурсів інших постачальників навчального контенту, пошук.
 
Easy School Book — всі уроки в одній електронній книзі
Easy School Book — це дуже проста у використанні програма для формування уроків у вигляді електронних книжок. Книжка може містити як один урок, так і декілька, наприклад всі уроки з однієї теми.
У книжку можна включити текст, зображення, відео, аудіо, презентації, а також інтерактивні вправи і тести.
Для роботи з уроком на локальному комп'ютері мають бути програвач Easy School Book та програми, з допомогою яких відтворюються об'єкти уроку (наприклад, медіаплейєр, Adobe Reader, програвач MasterTool, програма, Word, PowerPoint, Excel тощо).
 
Інтерактивні навчальні та дидактичні матеріали
Пропонуємо до вашої уваги програмно-методичні комплекти (ПМК), які допоможуть вам швидко готуватися до уроків, проводити їх на сучасному рівні та перевіряти знання учнів.
 • Матеріали для викладання та навчання, вправи і тести, які можна демонструвати на комп'ютері, будь-якій інтерактивній дошці з будь-яким вказівним пристроєм.
 • Усі засоби для роботи з інтерактивною дошкою (закриття частин зображення, малювання кольоровими фломастерами, набір тексту, створення розлінованих дощок).
 • Матеріал для викладання можна миттєво перетворити на вправу, організувати у класі обговорення та експрес-опитування, щоб відразу перевірити, як учні засвоїли матеріал.
 • Навчальні матеріали, призначені для викладання, тренування, закріплення й перевірки знань.
 • Можливість демонструвати матеріали на інтерактивній дошці, проекторі, LСD-телевізорі, мультісенсорній панелі та персональному комп'ютері.
 
По итогам третьего областного конкурса учебных заведений
«Школа информационного общества»
 
6 февраля 2013 г проведением очного тура областного этапа завершился третий областной конкурс «Школа информационного общества».
Конкурс был объявлен приказом областного УОНМС от 05.03.2012 «Про проведення в 2012 році конкурсу «Школа інформаційного суспільства». По результатам районного этапа для участия в областном этапе конкурса было подано 14 заявок. Участие в областном этапе приняли 8 школ нового типа и по 3 общеобразовательных городских и общеобразовательных сельских.
Конкурс 2012 года проходил в соответствии с изменённым Положением. Особое внимание было уделено реализации в школах-участницах методического компонента информатизации учебно-воспитательного процесса. В работе жюри областного этапа для оценивания управленческих материалов были задействованы 9 директоров школ-победительниц прошлого Конкурса, для оценивания методических разработок – 15 специалистов ЗОИППО.
В финале Конкурса – очном туре областного этапа, защите опыта школ в области информатизации – приняло участие 10 школ: в категории школ нового типа к защите опыта решением жюри было допущено 4 учебных заведения.
Защита опыта информатизации учебного заведения состоялась в актовом зале ЗОИППО, в состав жюри вошли директора школ, представители областных организаций образования и представители спонсоров – компаний Epson и LibraLine. Зрителями на мероприятии присутствовали слушатели курсов повышения квалификации и тренинга ответственных за информатизацию учебных заведений интернатного типа.
Победителями Конкурса в номинации «Информационная среда общеобразовательной городской школы» стали Мирненская ОШ Мелитопольского района, Мелитопольская ОШ №24 и Мелитопольская ОШ №14, в номинации «Информационная среда общеобразовательной сельской школы» – Семёновская ОШ Мелитопольского района, Розовская ОШ Приазовского района и Трудовая ОШ Новониколаевского района. В напряжённой борьбе в номинации «Информационная среда школы нового типа» І место завоевал Запорожский коллегиум «Элинт», ІІ место – Мелитопольская гимназия №10, ІІІ место разделили Запорожский Сичевой коллегиум и Константиновский лицей «Эрудит» Мелитопольского района.
Приз жюри, предоставленный компанией «ЛибраЛайн», - струйный принтер для печати цветных и черно-белых документов Epson L110 – был вручен представителям Трудовой ОШ Новониколаевского района.
 
Скачать - Итоговый протокол областного конкурса учебных заведений «Школа информационного общества»
Наказ від 06.02.2013 №128 - Про підсумки обласного конкурсу з інформатизації закладів освіти Запорізької області «Школа інформаційного суспільства»
 
Фотоальбом:
 
директора школ-победителей в номинации «Информационная среда школы нового типа» директора школ-победителей в номинации «Информационная среда общеобразовательной городской школы» директора школ-победителей в номинации «Информационная среда общеобразовательной сельской школы» приз жюри отправляется в Трудовую ОШ Новониколаевского района
Страница 1 из 10