• Тел: 061 236-30-99
 • Email: сiit.zp@gmаil.com
 • Ресурси:
Super User

Super User

Посада - лаборант.
Функціональні обов’язки - створення організаційно-технічних умов для оптимальної організації та проведення освітнього процесу, забезпечення ведення діловодства кафедри.
Адміністрація ЗОІППО повідомляє, що обласний семінар «Безпечний та відповідальний Інтернет», який було заплановано на 03 квітня 2018 року, у зв’язку із виробничою необхідністю переноситься на інший термін.
 
Точну дату буде повідомлено пізніше. Місця залишаються за учасниками, які були зареєстровані на 03 квітня та отримали запрошення від координатора.
 
Лист ЗОІППО №162 від 29.03.2018 Про перенесення обласного семінару «Безпечний та відповідальний Інтернет
У Запорізькій обласній державній адміністрації підвели підсумки обласного конкурсу «Створення презентації в режимі скрайбінг за темою «Безпечний інтернет». Найталановитіші діти отримали подарунки від «Київстар».
 
 
Золота медаль на Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2014"  у номінації «Організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління».
Підручники, навчально-методичні посібники 
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. І.М. Сокол Впровадження квест-технології в освітній процес Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014
2. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт.навч. закл. (гриф МОН Наказ МОНУ від 07.02.2014 р. № 123) Українська, російська, польська, румунська, угорська мови К. : Ґенеза, 2014
3. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : Робочий зошит: 6-й кл. Українська, російська мови (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-697 від 15.05.2014) К. : Ґенеза, 2014
4. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика. 6-й клас. Практичні роботи та завдання для тематичного інювання (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г1551 від 02.09.2014) К. : Ґенеза, 2014.
 
Статті у фахових виданнях ВАК
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Сокол І.М. Квест: метод чи технологія? Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" - 2014. - № 2
2. Сокол І.М. Урок-квест у 10-му класу «В пошуках скарбів» Науково-методичний журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» - 2014. - № 6
3. Сокол І. М., ТелятникК.В. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища Інформатика та інформаційні технології в освіті. – 2014. – №1
4. Сокол І.М. Класифікація квестів Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 36 (89).
5. Сокол І.М. Дистанційний курс підготовки вчителів к упровадженню квест-технології Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 20. - С. 160-166. 
6.
Чернікова Л.А.,
Бабко Т.М., Григоренко О.Г.
Освітня он-лайн карта профільного навчання як інноваційна форма розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 6. – 2014
7.
Ривкінд Й.Я.,
Лисенко Т.І.,  Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
Навчально-методичне забезпечення викладання інформатики у 6 класі Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 4. - 2014
8.
Сокол І.М.
Дистанційний курс підготовки вчителів к упровадженню квест-технології Інформаційні технології в освіті. – 2014. – № 20. – С. 160-166
9.
Сокол І.М.
Структура готовності вчителів до використання квест-технології у професійній діяльності  Science and education a new dimension. – 2014. – № II (15). – C.72-77
 
Статті та тези у збірниках наукових праць, конференцій
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в системе непрерывного самообразования Международная научно-практическая конференция "Образовательные технологии XXIвека: информационная культура и медиаобразование", квітень 2014, м. Москва
2. Сокол И.Н. Классификация квестов Молодий вчений. — 2014. — № 6
3. Сокол И. Н. Подготовка учителей к внедрению квест-технологии Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года / [редкол.: О.Ф.Брыксина (отв. ред.), Е.Н. Тараканова, М.А. Воронина] – Ч.1. – Самара: ПГСГА,2014.
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників Молодий вчений. — 2014. — № 3
5. Sokol I. Structure willingness of teachers to use technology in the quest careers Pedagogy and Psychology in the age of globalization. - [Electronic resource]
6.
Григоренко О.Г., Іванов С.А.,
Сокол І.М.,
Телятник К.В., Чернікова Л.А., Швець Ю.О.
Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2014-2015 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2014-2015 навчальному році: метод.рекомендації: у 4-ч ч./ упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014.
7. Чернікова Л.А. Организация развития ИТ-компетентности учителей Запорожской области в межкурсовой период Материалы Международной научно-практической конференции «Человек как предмет междисциплинарного гуманитарного познания» - Санкт-Петербург, 11-12 декабря 2014 г.
8. Чернікова Л.А., Швець Ю.О. Досвід створення освітнього простору засобами програмного комплексу Moodle Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі». – м. Дніпропетровськ, 16 жовтня 2014.
9. Чернікова Л.А. Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест, 2014. - С. 162-170
10. Чернікова Л.А. Єдиний інформаційний освітній простір Запорізької області ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. - С. 62-65.
11. Чернікова Л.А. Управління розвитком освітньої системи навчального закладу в умовах єдиного інформаційного простору Здобутки освітян Запорізького регіону. Випуск 15 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014 – с. 55-62
12. Сокол І.М. Використання квест-технології для підготовки вчителів системі післядипломної педагогічної освіти  Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі: зб.наук.пр.за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» (16 жовтня 2014 р.)– Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2014. – С.94-95 
13. Сокол І.М. Концептуальний зміст поняття «квест»  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 37 (90). – С. 366-373
 
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Васильченко С.В. З яким графічним редактором працювати учням 2 класу за програмою «Сходинки до інформатики»? Режим доступу
2. Іванісова С.І. Технічне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» Режим доступу
3. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в непрерывном самообразовании Режим доступу
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників Режим доступу
5. Сокол І.М. Розробка освітнього контенту за допомогою квест-технології Режим доступу
6. Телятник К.В. Обеспечение многоуровневости мультимедийной дидактики средствами современных ІКТ Режим доступу
7. Швець Ю.О. Дидактичні засоби програмного комплексу управління навчанням Moodle. Режим доступу
8. Швець Ю.О. Тренінг «Основи роботи в навчальному середовищі MOODLE» Режим доступу
9. Швець Ю.О., Коломоєць Г.П. Дослідження веб-сервісів MOODLE за допомогою JAVA-клієнта. Режим доступу
10. Чернікова Л.А Розвиток ІТ-компетентности педагогів в контексті розбудови єдиного інформаційного освітнього простору регіону Режим доступу
11. Чернікова Л.А. Создание единого информационного пространства Запорожского региона: Подходы, достижения, перспективы Режим доступу
 
Засоби масової інформації
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Упровадження медіа- та інформаційної грамотності — регіональний формат Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, № 1/2014
2. Телятник К.В. Бібліотекар та (його?) веб-ресурс Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, № 2/2014
 
Диплом п'ятого Міжнародного освітнього форуму "Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті"
Скачать  регіональна інформаційно-аналітична програма "Варіант".
Посада - завідуючий кафедрою, доцент.
Звання/категорія - кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Функціональні обов’язки - загальне керівництво діяльністю кафедри, науково-методичний супровід впровадження цифрових технологій в освітню діяльність закладів освіти Запорізького регіону.
телефон (моб): 067-284-14-76, телефон (роб): 061-236-30-99
Подяка за сприяння в організаціі та проведенні Всеукраїнського тренінгу в рамках національного проекту "Відкритий світ".
Програмні засоби для розробки і використання електронних навчальних матеріалів
Пропонуємо до вашої уваги просте у використанні універсальне програмне забезпечення для розробки та відтворення навчального контенту. З його допомогою ви зможете впорядкувати наявні у вас навчальні матеріали та самостійно створити нові.
 
MasterTool — iнтерактивні навчальні матеріали
MasterTool — це призначена для вчителів система, яка надає можливість створювати різноманітні інтерактивні навчальні матеріали і використовувати їх на будь-яких інтерактивних дошках, на комп'ютері учителя з підключеним проектором, а також на учнівських комп'ютерах.
 • Навчальні матеріали, призначені для викладання, тренування, закріплення й перевірки знань.
 • Можливість демонструвати матеріали на інтерактивній дошці, проекторі, LСD-телевізорі, мультісенсорній панелі та персональному комп'ютері.
 
MasterTool Online
Вчителі, які є власниками ліцензій на авторську систему MasterTool, можуть скористатися додатковим хмарним сервісом MasterTool Online, що надає такі можливості.
 • Онлайнове середовище для розміщення об'єктів уроку та їх впорядкування.
 • Можливість зберігати документи (об'єкти уроку) в онлайні (безкоштовно до 250 Мбайт) та використовувати об'єкти, розміщені локально.
 • Розвинена система роботи з графікою, зображення класних дощок, перехід у режим виконання вправ.
 • Зручний інтерфейс для розміщення об'єктів уроку в потрібній послідовності, попередній перегляд об'єктів уроку.
 • З кожним об'єктом уроку можна пов'язати чотири зображення дощок і виводити їх як разом з цим об'єктом, так і послідовно, щоб робити пояснення до цього об'єкта уроку.
 • Доступ за передплатою до ресурсів інших постачальників навчального контенту, пошук.
 
Easy School Book — всі уроки в одній електронній книзі
Easy School Book — це дуже проста у використанні програма для формування уроків у вигляді електронних книжок. Книжка може містити як один урок, так і декілька, наприклад всі уроки з однієї теми.
У книжку можна включити текст, зображення, відео, аудіо, презентації, а також інтерактивні вправи і тести.
Для роботи з уроком на локальному комп'ютері мають бути програвач Easy School Book та програми, з допомогою яких відтворюються об'єкти уроку (наприклад, медіаплейєр, Adobe Reader, програвач MasterTool, програма, Word, PowerPoint, Excel тощо).
 
Інтерактивні навчальні та дидактичні матеріали
Пропонуємо до вашої уваги програмно-методичні комплекти (ПМК), які допоможуть вам швидко готуватися до уроків, проводити їх на сучасному рівні та перевіряти знання учнів.
 • Матеріали для викладання та навчання, вправи і тести, які можна демонструвати на комп'ютері, будь-якій інтерактивній дошці з будь-яким вказівним пристроєм.
 • Усі засоби для роботи з інтерактивною дошкою (закриття частин зображення, малювання кольоровими фломастерами, набір тексту, створення розлінованих дощок).
 • Матеріал для викладання можна миттєво перетворити на вправу, організувати у класі обговорення та експрес-опитування, щоб відразу перевірити, як учні засвоїли матеріал.
 • Навчальні матеріали, призначені для викладання, тренування, закріплення й перевірки знань.
 • Можливість демонструвати матеріали на інтерактивній дошці, проекторі, LСD-телевізорі, мультісенсорній панелі та персональному комп'ютері.
 
Страница 1 из 9