• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Швец Юлий

Швец Юлий

З 28 по 30 жовтня 2019 року на базі ЗОІППО пройшов тренінг "Методика викладання вибіркового спецкурсу "Основи баз даних" в курсі інформатики 10-11 класу". Метою тренінгу є надання вчителям інформатики базових теоретичних знань з принципів побудови баз даних та систем управління базами даних (СУДБ), а також надання практичних навичок з основ проєктування та використання баз даних.  Робота тренінгу та розміщення матеріалів відбувається на дистанційній платформі: Освітнє середовище Запорізького регіону.
Тренер: Швець Юлій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті.
 
З 18 по 20 вересня 2019 року на базі Бердянської загальноосвітньої школи № 4 Бердянської міської ради пройшов тренінг "Методика викладання вибіркового спецкурсу "Основи баз даних" в курсі інформатики 10-11 класу". Метою тренінгу є надання вчителям інформатики базових теоретичних знань з принципів побудови баз даних та систем управління базами даних (СУДБ), а також надання практичних навичок з основ проєктування та використання баз даних.  Робота тренінгу та розміщення матеріалів відбувається на дистанційній платформі: Освітнє середовище Запорізького регіону.
Тренер: Швець Юлій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті. 
24 червня 2019 року на базі ЗОІППО відбулась очна частина тренінгу «Методика викладання вибіркового спецкурсу «Комп'ютерна анімація» в курсі інформатики 10-11 класу». Метою тренінгу є надання вчителям інформатики теоретичних знань та практичних навичок з основ комп'ютерної анімації та застосування програмних систем для її створення. 9 учасників будуть закріплювати отримані знання та навички на дистанційній частині тренінгу. 
Тренер: Швець Ю.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті. 
Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті повідомляє, що з метою формування фахової компетентності педагогів з 24 по 26 червня 2019 року відбудеться тренінг «Методика викладання вибіркового спецкурсу «Комп'ютерна анімація» в курсі інформатики 10-11 класу».
Для участі у тренінгу запрошуються вчителі, які заздалегідь підтвердили свою участь у тренінгу в он-лайн формі на сайті навчального відділу КЗ "ЗОІППО" ЗОР (додаток). Місце проведення тренінгу: КЗ ЗОІППО ЗОР, ауд. 9. Адреса: вул. Незалежної України, 57-а, м. Запоріжжя. Початок роботи о 10:00.
Тренер: Швець Юлій Олександрович, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті.
 

 

 

З 30.05.19 по 01.06.19 відбувся тренінг "Методика викладання вибіркового спецкурсу "Комп'ютерна анімація" в курсі інформатики 10-11 класу". Метою тренінгу є надання вчителям інформатики теоретичних знань та практичних навичок з основ комп'ютерної анімації та застосування програмних систем для її створення. Тренер: Швець Ю.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті. 
26 травні у м. Київ відбулася очна частина «П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»».
 
Робота конференції була організована за трьома напрямами: "Досвід впровадження і використання системи Moodle у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу", "Розвиток системи Moodle. Створення і використання нових модулів Moodle, інтеграція Moodle з іншими програмними засобами", "Організаційні, педагогічні та методичні проблеми використання системи управління навчанням Moodle".
 
З доповіддю "Оглядові тури сторінок Moodle" в очній частині конференції виступив завідувач кафедри ІІТО Швець Ю.О.
 
Дистанційна частина конференції триває за посиланням
01 грудня 2016 року об 11-00 на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ауд. 7) для представників районів відбудеться семінар «Досвід застосування ресурсу «Школа сучасних знань» в навчальному процесі».
 
На семінарі передбачається обговорення наступних питань:
1.      Методичні, організаційні, нормативні проблеми запровадження он-лайн технологій навчання в освітніх закладах.
2.      Досвід використання он-лайн технологій навчання в межах інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань».
3.      Підведення підсумків «Огляду авторських електронних курсів програми «Школа сучасних знань»».
 
18-19 жовтня 2016 року у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти».
 
Кафедра ІІТО опікувалася тематичним напрямом «ІКТ-компетентність як чинник професійного зростання фахівця в сучасному інформаційному суспільстві». В межах тематичного напряму проведено круглий стіл та два майстер класи.
 
Круглий стіл: «Впровадження засобів електронного навчання в освітню діяльність: логіко-структурний підхід»
В роботі круглого столу прийняли участь викладачі загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області, представник благодійного фонду «Фонд добрих справ» громадської організації «Запорізький вектор».
 
Основною метою круглого столу було обговорення проблем впровадження у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів елементів та технологій електронного навчання, вироблення пропозицій  щодо можливих механізмів впровадження.
 
З доповідями виступили:
- вчитель КЗ «Василівська ЗОШ І - ІІІ степенів № 3» Гаршина Людмила Сергіївна - «Дистанційний курс: «Олімпіадні задачі з інформаційних технологій. Літня школа»»;
- проректор з навчально-методичної роботи ЗОІППО Чернікова Людмила Антонівна – «Досвід Польщі з впровадження електронного контенту в освітній процес навчальних закладів»;
- зав. кафедрою інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОИППО Швець Юлій Олександрович – «Модель впровадження електронного навчання в освітній процес загальноосвітньої школи».
 
За результатами обговорення учасники круглого столу констатували наступне:
- впровадження електронного навчання в освітній процес загальноосвітніх навчальних закладів дозволить суттєво підвищити його якість і доступність, зосередити увагу на індивідуальних потребах усіх його учасників;
- актуальною проблемою є розробка та впровадження в освітній простір електронного навчального контенту для здійснення навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, для до профільної та профільної підготовки учнів, для дітей з особливими потребами, для роботи з обдарованими учнями тощо;
- нагальною потребою запровадження електронного навчання є створення системи виробництва каркасів (шаблонів) електронних курсів навчальних предметів шкільної програми для певної системи управління навчанням (наприклад, Moodle), що значно облегшить пересічному вчителю почати застосовувати сучасні електронні дидактичні технології у своїй практичній діяльності;
- важливою складовою запровадження електронного навчання є його матеріально-технічне забезпечення. Одним із шляхом такого забезпечення є залучення спонсорів, благодійних та громадських організацій.
 
Майстер-клас «Застосування сучасних комп’ютерних систем управління навчанням у практичній діяльності викладача»
Автор інноваційного досвіду: Швець Юлій Олександрович, к.ф.-м.наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
 
В роботі майстер-класу прийняли участь 9 учасників конференції.
Учасники познайомились з можливостями системи управління навчанням Moodle, отримали деякі навички роботи в цій системі.
 
Майстер-клас: «Створення та використання цифрових освітніх ресурсів як складова ІКТ-компетентності фахівця»
Автор інноваційного досвіду: Телятник Кіра Валентинівна, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» ЗОР
В роботі майстер-класу прийняли участь 10 учасників конференції.
Учасники ознайомилися з сучасними інтернет-засобами підготовки цифрових освітніх ресурсів, отримали вміння застосування цифрових освітніх ресурсів для побудови медіа структури уроку.
 
Згідно додатку 3 до наказу ДОіН від 27.11.2015 № 0645 кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті з 01.11.16 по 20.12.2016 року проводить дистанційний тренінг «Розробка дистанційних курсів на платформі Moodle».
До участі у тренінгу запрошуються вчителі та співробітники загальноосвітніх закладів Запорізької області.
 
 

 

 

Страница 1 из 2