• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Super User

Super User

Чернікова Л.А. Науково-методичне забезпечення інформатизації освіти Запорізької області  // Комп’ютер у школі та сім’ї, №1.- 2006. -с.6-10.
Федько О.М. Основні напрямки інформатизації освіти Запорізької області // Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.3-6.
Васильченко С.В. Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів // Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.28-30.
Чернікова Л.А. Особливості викладання курсу інформатики у 2006-2007 н.р. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2006, с.88-99.
Циммерман Г.А., Циммерман О.В., Федько О.М. Моделювання і програмування інформаційних задач. Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики. Запоріжжя: Прем’єр, 2004
 Чернікова Л.А. Основні завдання курсу інформатики у 2004-2005 н.р.// Методичні рекомендації закладам освіти Запорізької області. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004, с.120-128.
Чернікова Л.А. Формальна логіка. 8-11 класи. // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Прем’єр, 2003. с.260-265.
Черникова Л.А. Компьютерно-ориєнтированные технологии обучения. // Просвіта. № 3, 2003.
Чернікова Л.А. Програма «Intel® Навчання для майбутнього» на Запоріжжі // Післядипломна освіта в Україні. № 2. 2005. с. 44-48.
 Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики для 8-11 класів. Упорядник Чернікова Л.А. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 112 с.
Васильченко С.В., Курган А.В., Сикорский Р.Ю., Черникова Л.А. Информатика 10-11 класс. Тематические аттестации по курсу   информатики для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учебных заведений. – Запорожье: Премьер, 2003 – 100 с.
Черникова Л.А. Концепция непрерывного образования в курсе информатики средней школы.// Зб. науков. праць «Професійне становлення педагогічних працівників», вип. 5. Запоріжжя, 1997.
Черникова Л.А., Лингур И.В., Черкасова Л.В. Использование новых информационных технологий в учебном процессе начальной школы.// Материалы IV Украинской конференции «Использование ПЭВМ в учебном процессе высших и средних заведений», Львов, 1996.
Диплом за послідовність та стабільність у впровадженні ІКТ в освіті.
27 квітня 2012 року.

Подяка за долготривалу, професійну та результативну підтримку освітньої програми "Онляндія - безпека дітей в Інтернеті"  висловлена дирекцією ТОВ "Майкрософт Україна" від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтеренті.

Березень, 2012 рік.

Переможець конкурсу «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні», який проходив в рамка Ювілейної виставки "Сучасна освіта в Україні - 2012", за створення  обласного освітнього ресурсу "ЗапоВікі".
12 лютого 2012 року
Диплом за значні успіхи у впровадженні інноваційних освітних програм Intel та вагомий внесок у формування ІКТ-компетентності педагогів та учнів від представництва Intel в Україні.
Київ, 2011 рік

Диплом лауреата конкурсу та золота медаль в номінації "Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти, який проходив у рамках Національної виставки "Іноватика в сучасній освіті",

Київ. 18-20 жовтня 2011 рік.

Диплом за участь у конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу "Веб-сайт - обличчя успіху", який проходив в рамках 14 міжнародної виставки "Сучасна освіта в Україні - 2011".
Київ. 16-18 лютого 2011 року.
Грамота УОН ЗОДА  за розвиток інформаційних технологій та впровадження їх в управління та навчально-виховний процес.
Квітень, 2011 рік.

Подяка за організацію і проведення заходів, присвячених Дню безпечного Інтернету в 2010 році висловлена дирекцією ТОВ "Майкрософт Україна" від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтеренті.

22 лютого 2010 року.