• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Super User

Super User

Архивные материалы в категории "Прикладная информатика" вы можете посмотреть на архивном сайте, по этой ссылке.
Наказ МОНСМУ №585 від 16.05.2012. Про затвердження результатів експериментального впровадження електронного освітнього ресурсу «Щоденник.ua»
Наказ Міністерства № 122 від 08.02.2012. Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012 № 37
Наказ МОНмолодьспорт №37 від 19.01.12 року.  Про створення інформаційного освітнього середовища на базі безкоштовного електронного ресурсу "Щоденник.ua" 
Вiдповiдно до наказу MОНМС України вiд 28.12.2010 №1302 «Про експериментальне впровадження освітнього iнновацiйного проекту «Щоденник.uа» 146 загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області приймають участь в освітньому iнновацiйному проекті «Щоденник.uа». У Всеукраїнській шкільній освітній мережі Щоденник.ua найактивнішою школою є ЗБЛ №99  Хортицького району м.Запоріжжя.
Наказ МОНУ від 28.12.2010 №1302. «Про експериментальне впровадження освітнього інноваційного проекту «Щоденник.ua»
Лист ІІТЗО від 14.03.2011 № 1.4/18-757. «Про впровадження проекту «Щоденник.ua»
 
Науково-практичний семінар
«Впровадження інноваційного освітнього проекту «Щоденник.ua».
Технологічний та інструментальний підхід до створення єдиного інформаційного простору для усіх суб’єктів освітнього процесу»
19 квітня 2011 року на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 проводився науково-практичний семінар «Впровадження інноваційного освітнього проекту «Щоденник.ua». Технологічний та інструментальний підхід до створення єдиного інформаційного простору для усіх суб’єктів освітнього процесу».
В заході прийняли участь керівники та вчителі інформатики шкіл м. Запоріжжя, керівники проекту «Щоденник.ua», вчителі ліцею № 99, представники Запорізького ОблУОН та ЗОАППО, гості з інших регіонів України.
На початку семінару керівники проекту вручили цінні подарунки (ноутбук та 3 точки доступу Wi-Fi) педагогічному колективу школи за активну участь в експериментальної роботі з питань впровадження проекту.
Учасники семінару ознайомилися з призначенням та функціями шкільної освітньої мережі «Щоденник.ua», з досвідом роботи ліцею № 99 м. Запоріжжя щодо використання можливостей системи в управлінні навчальним процесом, у виховній та методичній роботі, в роботі з батьками та учням тощо.
 
Презентация Применение интернет-технологий в работе психологической службы
Презентация 7 «чудных открытий» со щоденником.ua
Презентация Как мы работаем в "щоденнике"
Презентация Использование сайта shodennik.ua по предметам естественного цикла
 
По завершенню семінару відбувся круглий стіл керівників шкіл міста та представників ОблУО та ЗОАППО щодо подальшого розвитку проекту в Запорізькій області.
Данная статья находится на архивном сайте. Посмотреть ее можно по ссылке:
Архивный сайт
Телятник К.В. Використання сучасних ІКТ в організації навчально-виховного процесу. Методичні рекомендації Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2010-2011 навчальному році. – Запоріжжя, 2010. – С.114-125.
Черникова Л.А. Единое информационно-образовательное пространство Запорожской области: концепция, принципы построения и перспективы развития // газета «Освітянський простір», №13-14, 2010.
Телятник К.В. Единое информационное образовательное пространство региона с точки зрения областной методической службы // Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010.
Телятник К.В. Впровадження в роботу загальноосвітніх навчальних закладів запорізького регіону методів організації навчального та виховного процесу, заснованих на використанні сучасних ІКТ», Всеукраїнська науково-практична конференція «ІКТ в освіті», м. Севастополь, червень
Телятник К.В. Єдиний інформаційний освітній простір як середовище для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників, Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів», м.Запоріжжя, квітень
 Крутій К.Л., Чернікова Л.А. Концептуальні основи створення єдиного інформаційного простору вищого навчального закладу (на прикладі Запорізького ІППО)//Сборник научних статей І Международного образовательного форума «Личность в едином образовательном пространстве» под науч. ред. проф. К.Л. Крутий – Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. с.284-286.
Чернікова Л.А. Формування ІКТ компетентності педагогів в контексті розвитку освітнього інформаційного простору регіону //Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010. – с. 36-40.
Чернікова Л.А. Шкільна інформатика як феномен сучасної системи освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 2, 2010, с. 14-16.
Чернікова Л.А. Регіональна модель формування ІКТ компетентності педагогів у системі післядипломної освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 6, 2010, с. 24-27.
Електронний навчальний посібник «Стилістика. Культура мовлення. Риторика (частина І) для 10—11 класів. (Путій Т.М., Курінна А.Ф., Телятник К.В.). Схвалено для використання в ЗНЗ (протокол комісії з мов національних меншин НМР з питань освіти МОНУ № 4 від 30.06.2010)
Електронний методичний посібник з образотворчого мистецтва, художньої культури та креслення (Башкардін О.М., Телятник К.В.) гриф МОНУ
Інформатика : 9 кл. : зб. завдань / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько.– К. : Генеза, 2010. – 240 с. : іл. (Умовн. друк. арк. 19,5)
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл 
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл
Сопіна І.М. Соціальні мережі : [збірник] /упорядник Н. Вовковінська; за наук.ред.канд.фіз-мат.наук В.Лапінського //  Спілкування в мережі Інтернет. – К.: Шкільний світ. – 2010. – С. 76–90.
Телятник К.В. Информационная среда учебного заведения и района в контексте развития образования Запорожского региона. Инфо-Стратегия 2009. Общество. Государство. Образование : сборник материалов І Международной конференции. – Самара, 2009. – С.85-87.
Васильченко С.В. Зміст, технології та навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2009-2010 навчальному році /Методичні рекомендації (частина 2), Запоріжжя, 2009, с. 205-229.
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Семінар «Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі» в Запорізькій області //«Комп’ютер у школі та сім’ї», №4, 2009, с. 54-56.
Черникова Л.А. Региональный образовательный проект «Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогов Запорожской области» (из опыта работы). //Материалы XVI Международной конференции «RELARN – 2009». Москва – Санкт-Петербург, 2009. с. 297-301.
Черникова Л.А. Создание единого образовательного пространства Запорожской области: организационно-методический аспект // Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2009». Самара, 2009. с. 93-94.
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога // Постметодика. № 4, 2009, с. 46-50.
Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
Телятник К.В. Проблеми інформаційного супроводу навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу //Завуч. Усе для роботи. №1, 2009
Аджимян О.Р., Сопіна І.М. Авторська програма «Технологія Веб 2.0» / О.Р. Аджимян, І.М. Сопіна // Інформатика. – 2009. – № 38. – С. 4–8.
 Сопіна І.М. Соціальні мережі / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2009. – № 43. – С. 17–20
 Сопина И.Н. Использование технологи Веб 2.0 в системе управления общеобразовательным учреждениями / И.Н.Сопина // Тезисы докладов І Международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 2009» (30 июня-1 июля 2009 г.). – Самара : ООО «Издательство Книга». – 2009 – С.17-18
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС». Полтава, 2008. с 40-42.
Чернікова Л.А. Освіта в інформаційному суспільстві. //Матеріали Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх». Київ, 2008. с. 73-78.
Чернікова Л.А. Концептуальні підходи до формування ІКТ-компетентності учителя в системі післядипломної освіти. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка вчителя як конкурен¬то-спроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні». Рівне, 2008.
Телятник К.В. Проблеми і перспективи української мови як мови науки інформатики. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як чинник формування громадянина України». Запоріжжя, 2008.
Телятник К.В. Задачі на спільну роботу в курсі математики середньої школи. Запоріжжя, 2008.
Інформатика: Універсальний Збірник: 10 кл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Ґенеза, 2008. – 208 с.: іл.
Інформатика: 10 кл.: Дворівн. навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред.. М.З. Згуровського. – К.: Ґенеза, 2008. – 344 с.: іл.
Васильченко С.В. Електронний посібник „Шкільний курс інформатики” 2003-2008 http://school.ciit.zp.ua/
Васильченко С.В. „Можливості курсу інформатики у формуванні громадянської компетентності учнів”, /Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя, Київ, 2008, с.101-108.
Васильченко С.В. Создание информационного пространства в сети Интернет как средство организации методической работы научно-методического центра информатики и информационных технологий обучения. /Педагогічні науки та освіта. Збірник наукових праць ЗОІППО, випуск ІІІ, Запоріжжя, Тов «ЛІПС» ЛТД, 2008, с. 41-48.
Сопіна І.М. Використання ІКТ на батьківських зборах. Мій досвід / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2008. – № 13. – С. 22–24.
Чернікова Л.А. Формування ІКТ-компетентності педагогів: зарубіжний та вітчизняний досвід // Педагогічні науки та освіта. Вип. ІІІ. - Запоріжжя, 2008. с. 224-231.
Чернікова Л.А. Концепція інформатизації Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. № 6, 2007, с. 74-86.
Васильченко С.В. «Школі потрібен досвідчений вчитель інформатики». Збірник матеріалів конференції «Особливості управління сільською школою на сучасному етапі розвитку суспільства» / Редкол.: В.Я. Ястребова та ін. – Запоріжжя. – 2007. – 296 с.
Васильченко С.В. Методичні рекомендації учителям інформатики. Організація та зміст освітнього процесу в навчально- виховних закладах Запорізької області в 2007-2008 навчальному році. Методичні рекомендації. У 2-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова. - Частина 2. - Запоріжжя, 2007, 299 с. - C.122-129
Чернікова Л.А. Інформаційне суспільство і його структурні компоненти. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2007. с. 25-32.
Чернікова Л.А. Науково-методичне забезпечення інформатизації освіти Запорізької області  // Комп’ютер у школі та сім’ї, №1.- 2006. -с.6-10.
Федько О.М. Основні напрямки інформатизації освіти Запорізької області // Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.3-6.
Васильченко С.В. Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів // Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.28-30.
Чернікова Л.А. Особливості викладання курсу інформатики у 2006-2007 н.р. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2006, с.88-99.
Циммерман Г.А., Циммерман О.В., Федько О.М. Моделювання і програмування інформаційних задач. Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики. Запоріжжя: Прем’єр, 2004
 Чернікова Л.А. Основні завдання курсу інформатики у 2004-2005 н.р.// Методичні рекомендації закладам освіти Запорізької області. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004, с.120-128.
Чернікова Л.А. Формальна логіка. 8-11 класи. // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Прем’єр, 2003. с.260-265.
Черникова Л.А. Компьютерно-ориєнтированные технологии обучения. // Просвіта. № 3, 2003.
Чернікова Л.А. Програма «Intel® Навчання для майбутнього» на Запоріжжі // Післядипломна освіта в Україні. № 2. 2005. с. 44-48.
 Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики для 8-11 класів. Упорядник Чернікова Л.А. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 112 с.
Васильченко С.В., Курган А.В., Сикорский Р.Ю., Черникова Л.А. Информатика 10-11 класс. Тематические аттестации по курсу   информатики для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учебных заведений. – Запорожье: Премьер, 2003 – 100 с.
Черникова Л.А. Концепция непрерывного образования в курсе информатики средней школы.// Зб. науков. праць «Професійне становлення педагогічних працівників», вип. 5. Запоріжжя, 1997.
Черникова Л.А., Лингур И.В., Черкасова Л.В. Использование новых информационных технологий в учебном процессе начальной школы.// Материалы IV Украинской конференции «Использование ПЭВМ в учебном процессе высших и средних заведений», Львов, 1996.