• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Super User

Super User

Посада - старший викладач (0,5 ст. за сумісництвом).
Функціональні обов’язки - науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід розбудови ЄІОП регіону.
Посада - лаборант.
Функціональні обов’язки - створення організаційно-технічних умов для оптимальної організації та проведення навчально-виховного процесу, забезпечення ведення діловодства кафедри.
У Запорізькій обласній державній адміністрації підвели підсумки обласного конкурсу «Створення презентації в режимі скрайбінг за темою «Безпечний інтернет». Найталановитіші діти отримали подарунки від «Київстар».
 
 
Золота медаль на Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2014"  у номінації «Організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління».
Підручники, навчально-методичні посібники (гриф МОН за наявності)
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. І.М. Сокол Впровадження квест-технології в освітній процес Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014
2. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт.навч. закл. (гриф МОН Наказ МОНУ від 07.02.2014 р. № 123) Українська, російська, польська, румунська, угорська мови К. : Ґенеза, 2014
3. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : Робочий зошит: 6-й кл. Українська, російська мови (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-697 від 15.05.2014) К. : Ґенеза, 2014
4. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика. 6-й клас. Практичні роботи та завдання для тематичного інювання (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г1551 від 02.09.2014) К. : Ґенеза, 2014.
 
Статті у фахових виданнях ВАК
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Сокол І.М. Квест: метод чи технологія? Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" - 2014. - № 2
2. Сокол І.М. Урок-квест у 10-му класу «В пошуках скарбів» Науково-методичний журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» - 2014. - № 6
3. Сокол І. М., ТелятникК.В. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища Інформатика та інформаційні технології в освіті. – 2014. – №1
4. Сокол І.М. Класифікація квестів Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 36 (89).
5. Сокол І.М. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 20. - С. 160-166. http://ite.kspu.edu/issue-20/p-160-166
6. Чернікова Л.А., Бабко Т.М., Григоренко О.Г. Освітня он-лайн карта профільного навчання як інноваційна форма розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 6. – 2014
7. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Навчально-методичне забезпечення викладання інформатики у 6 класі Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 4. - 2014
 
Статті та тези у збірниках наукових праць, конференцій
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в системе непрерывного самообразования Международная научно-практическая конференция "Образовательные технологии XXIвека: информационная культура и медиаобразование", квітень 2014, м. Москва
2. Сокол И.Н. Классификация квестов Молодий вчений. — 2014. — № 6
3. Сокол И. Н. Подготовка учителей к внедрению квест-технологии Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года / [редкол.: О.Ф.Брыксина (отв. ред.), Е.Н. Тараканова, М.А. Воронина] – Ч.1. – Самара: ПГСГА,2014.
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників Молодий вчений. — 2014. — № 3
5. Sokol I. Structure willingness of teachers to use technology in the quest careers Pedagogy and Psychology in the age of globalization. - [Electronic resource]. - Аccess mode: http://scaspee.com/6/post/2014/12/structure-willingness-of-teachers-to-use-technology-in-the-quest-careers-sokol-i.html
6. Григоренко О.Г., Іванов С.А., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А., Швець Ю.О. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2014-2015 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2014-2015 навчальному році: метод.рекомендації: у 4-ч ч./ упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014.
7. Чернікова Л.А. Организация развития ИТ-компетентности учителей Запорожской области в межкурсовой период Материалы Международной научно-практической конференции «Человек как предмет междисциплинарного гуманитарного познания» - Санкт-Петербург, 11-12 декабря 2014 г.
8. Чернікова Л.А., Швець Ю.О. Досвід створення освітнього простору засобами програмного комплексу Moodle Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі». – м. Дніпропетровськ, 16 жовтня 2014.
9. Чернікова Л.А. Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест, 2014. - С. 162-170
10. Чернікова Л.А. Єдиний інформаційний освітній простір Запорізької області ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. - С. 62-65.
11. Чернікова Л.А. Управління розвитком освітньої системи навчального закладу в умовах єдиного інформаційного простору Здобутки освітян Запорізького регіону. Випуск 15 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014 – с. 55-62
 
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Васильченко С.В. З яким графічним редактором працювати учням 2 класу за програмою «Сходинки до інформатики»? https://docs.google.com/file/d/0B4SfajyLiEe6d1RaRVBlVlNMMU0/edit
2. Іванісова С.І. Технічне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Tl96bkRXTHNlNFk/edit
3. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в непрерывном самообразовании https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-X1ZwWGdtOTdJb2c/edit
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/3/26.pdf
5. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/3/26.pdf
6. Сокол І.М. Розробка освітнього контенту за допомогою квест-технології http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp18/tezi_sokol.pdf
7. Телятник К.В. Обеспечение многоуровневости мультимедийной дидактики средствами современных ІКТ https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-NjlqVVBiM3JPZU0/edit
8. Швець Ю.О. Дидактичні засоби програмного комплексу управління навчанням Moodle. https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TmhxSUU4VGttNms/edit?pli=1
9. Швець Ю.О. Тренінг «Основи роботи в навчальному середовищі MOODLE» http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=28
9. Швець Ю.О., Коломоєць Г.П. Дослідження веб-сервісів MOODLE за допомогою JAVA-клієнта. http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=33
10. Чернікова Л.А Розвиток ІТ-компетентности педагогів в контексті розбудови єдиного інформаційного освітнього простору регіону https://docs.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-S3RpOEN3Zmg0N3M/edit
11. Чернікова Л.А. Создание единого информационного пространства Запорожского региона: Подходы, достижения, перспективы http://konkurentno.blogspot.com/p/blog-page_15.html
 
Засоби масової інформації
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Упровадження медіа- та інформаційної грамотності — регіональний формат Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, № 1/2014
2. Телятник К.В. Бібліотекар та (його?) веб-ресурс «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», № 2/2014
Диплом п'ятого Міжнародного освітнього форуму "Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті"
Скачать  регіональна інформаційно-аналітична програма "Варіант".
Посада - завідуючий кафедрою, доцент.
Звання/категорія - кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України.
Функціональні обов’язки - загальне керівництво діяльністю кафедри, науково-методичний супровід впровадження цифрових технологій в освітню діяльність закладів освіти Запорізької області.
телефон (моб): 067-284-14-76, телефон (роб): 061-236-30-99
Подяка за сприяння в організаціі та проведенні Всеукраїнського тренінгу в рамках національного проекту "Відкритий світ".
Посада - Старший викладач
Звання/категорія - магістр математики, учитель І категорії, старший вчитель.
Функціональні обов’язки - забезпечення організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності вчителів інформатики та викладання курсу інформатики.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 050-657-14-71, телефон (раб): 061-236-30-99
 
 
 
 
 
 
Страница 1 из 10