• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Загальна інформація (0)

Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра: 
Формування та розвиток ІТ-компетентності педагогічних працівників та учнів Запорізької області
 
ПІБ Звання Напрями наукових досліджень (згідно контрактів)
Швець Ю.О. кандидат фізико-математичних наук, доцент Дослідження дидактичних можливостей системи управління навчанням Moodle та їх використання при створенні електронних курсів
Чернікова Л.А. кандидат педагогічних наук, доцент
Концептуальні засади розвитку Інформатичної освітньої галузі
Рамка цифрової компетентності педагогічних працівників
Стратегія цифровізації освіти України
Іванов С.А. кандидат технічних наук, доцент Формування та розвиток медіа-інформаційної компетентності; Науково-методичний супровід  STEM-освіти
Сокол І.М. кандидат педагогічних наук Цифрове громадянство
Стадниченко К.В. - Дидактичний потенціал цифрового освітнього контенту
Лукачевич А.Ф. - STEM-освіта у фаховій діяльності вчителів трудового навчання та курсу «Технології»