• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Загальна інформація (0)

Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра:  Формування та розвиток ІТ-компетентності педагогічних працівників та учнів Запорізької області
 
Співробітники кафедри з науковими званнями:
- Швець Ю.О. - кандидат фізико-математичних наук, доцент
- Чернікова Л.А. - кандидат педагогічних наук, доцент
- Сокол І.М. - кандидат педагогічних наук
- Іванов С.А. -  кандидат технічних наук, доцент
 
Напрями наукових досліджень правників кафедри (згідно контракту):
- Швець Ю.О. - Дослідження дидактичних можливостей системи управління навчанням Moodle та їх використання при створенні електронних курсів
- Чернікова Л.А. - Моніторингові дослідження рівня інформатизації навчальних закладів Запорізької області
- Сокол І.М. - Впровадження хмарних сервісів в освітній процес
- Іванов С.А. - Формування та розвиток медіа-інформаційної компетентності; Науково-методичний супровід  STEM-освіти
- Телятник К.В. - Створення освітнього середовища різних рівнів засобами сучасних ІКТ як чинник розвитку ключових компетентностей вчителів та учнів
- Собакар О.О. - Дослідження сучасної проблематики підготовки фахівців з інформатики