• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників кафедри в 2016 році.

Прочитано 1331 раз
 
№ п/п ПІБ Назва роботи Вихідні дані
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ
Навчальні посібники
1. Чернікова Л.А.
Ривкінд Й.Я.,
Лисенко Т.І.,
Шакотько В.В.
Інформатика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Ґенеза, 2016. – 287 с. : іл.
2. Чернікова Л.А.
Ривкінд Й.Я.,
Лисенко Т.І.,
Шакотько В.В.
Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Ґенеза, 2016. – 199 с. : іл.
Навчально-методичні посібники
1. Сокол І.М. Quest. Шукаємо пригоди : навчально-методичний посібник / Укладач І.М. Сокол. – Випуск 2. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 124 с.
Методичні рекомендації
1. Чернікова Л.А
Григоренко О.Г.,
Іванов С.А.,
Сокол І.М.
Телятник К.В.
Швець Ю.О.
Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2016-2017 навчальному році Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016-2017 навчальному році : [метод.рекомендації] / упоряд.В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова.- Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - С.133-180.
2. Собакар О.О. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в основній та старшій школі у 2016-2017 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016-2017 навчальному році : [метод.рекомендації] / упоряд.В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова.- Частина ІI. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - С.208
3. Іванісова С.І. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в початковій школі у 2016-2017 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016-2017 навчальному році : [метод.рекомендації] / упоряд.В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова.- Частина ІI. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - С. 199
4. Сокол І.М. Створення та ведення освітнього блогу
Укладач І.М.Сокол. – Кругозір, 2015. – 40с.
Статті у фахових виданнях
1. Перцова Н.І.,
Чернікова Л.А.
Розбудова хмаро орієнтованого освітнього середовища. Управлінський аспект. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – №4. – С. 53-55
2. Собакар О.О. Використання сервісів Веб 2.0 та хмарних технологій на уроках інформатики Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2016. - № 7. - С. 28-31
3.
Сокол І.М.
Сопіна О.М.
Використання сучасних інформаційно_комунікаційних технологій у викладанні англійської мови  Компютер в школі та сімї. – № 7. – 2016. – С.21-25
Статті у міжнародних виданнях
1. Сокол І.М. Теория и практика подготовки учителей к использованию квест-технологии в системе последипломного образования / И.Н. Сокол // Современные Web-технологии образовательного назначения: перспективы и направления развития: сб. статей участников Междун. науч.-практ. конференции (13-15.05.2016 г.) / Под общ. ред. С.В. Мироновой, С.В. Напалкова; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. – С.370-379
2. Собакарь Е.А. Организационно-педагогические условия повышения квалификации учителей информатики Запорожской области Педагогический поиск. Информационный научно-методический журнал. – 2016. – №1(28). – С. 54-57.
3. Задорожкина Я.С. Особенности профессиональной переподготовки учителей информатики в системе последипломного образования Педагогический поиск. Информационный научно-методический журнал. – 2016. – №1(28). – С. 31-36.
4. Іванов С.А.
Іванова Л.С.
Інтелект і медіаінформаційна компетентність Відкрите освітнє середовище сучасного університету : Зб. наук. праць / [редкол: Н.В. Морзе, Р.К. Махачашвілі, О.П. Буйницька, за аг ред.. Н.В. Морзе] ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка . – К.: Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка, 2016 
5. Хіврич В.В.
Чернікова Л.А.
Стратегія регіонального освітнього проекту «Розробка та впровадження системи дистанційного (електронного) навчання в закладах освіти Запорізької області» Відкрите освітнє середовище сучасного університету : Зб. наук. праць / [редкол: Н.В. Морзе, Р.К. Махачашвілі, О.П. Буйницька, за аг ред.. Н.В. Морзе] ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка . – К.: Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка, 2016 
Статті в інших виданнях 
1. Чернікова Л.А. 
Швець Ю.О.
Іванісова С.І.
Сокол І.М. 
Собакар О.О.
Задорожкіна Я.С.
Телятник К.В.
Інформатизація освіти Запорізької області в діаграмах: довідник Запоріжжя, Кругозір, 2016. – 58 с.
2.
Сокол І.М.
Сопіна В.В.
Міні-EdCamp як нова форма позакласної роботи з учнями та їхніми батьками Заступник директора школи. – № 10. – 2016. – С.43-50
Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
1. Іванов С.А. Медійна та інформаційна грамотність: від інструменталізму до конструкттивізму Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
2. Іванов С.А.
Іванова Л.С.
Проблеми впровадження позитивної психології Се-лігмана Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
3. Сокол І.М. Рекомендації щодо створення та проведення освітніх квесті Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
4. Швець Ю.О. Moodle-курс «Розробка електронних курсів на платформі Moodle» Четверта міжнародна науково – практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 19-20 травня 2016 р.) : тези доповідей. - К: КНУБА, 2016. – 21 с.
5. Іванов С.А. Візуальні засоби програмування платформи Arduino Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
6. Іванісова С.І. Оцінка ефективності уроку інформатики з позиції вирішення завдань особистісного розвитку. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
7. Собакар О.О. Використання сервісів Веб 2.0 та хмарних технологій на уроках інформатики Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
8. Чернікова Л.А.
Перцова Н.І.
Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
9. Телятник К.В. Сучасні ІТ-інструменти реалізації зворотного зв’язку в системі «вчитель-учень» Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 18-25.04.2016)
10. Чернікова Л.А. Науково-методичний супровід впровадження ІКТ Матеріали Міжнародного форуму «Цифрове перетворення освіти». - Київ, 09.02.2016