• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників центру в 2011 році.

Прочитано 1830 раз
Русский язык. Интерактивные диктанты: 5-9 класс [Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник / Путій Т. М., Телятник К. В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2011.
 
Телятник К.В., Крыжко Л.В., Керекеш Е.Н. Формирование и развитие составляющих информатической компетентности работников образования. Личность в едином образовательном пространстве [Електронний ресурс] : електронний зб. наук. пр. Міжнародн. форуму, 2011 рік / ЗОІППО.
 
Телятник К.В. Построение информационной образовательной среды учебного заведения средствами информационно-коммуникационных технологий. Сборник материалов Научно-практической конференции «Образовательные технологи». – Москва, 2011.
 
Васильченко С.В., Чернікова Л.А., Федько О.М.  Методичні рекомендації до викладання інформатики у 2011-2012 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
 
Григоренко О.Г., Сокол І.М., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
 
Сокол І.М.  Загальна характеристика ВікіВікі. Журнал "Інформатика". 2011. - № 9-10
 
Сокол І.М.  Створення закладок за допомогою сервісу БобрДобр. Журнал "Інформатика". 2011. - № 9-10
 
Сокол І.М.  Колективний пошук в Інтернет за допомогою соціального сервісу Флексум. Журнал "Інформатика". 2011. - № 11
 
Сокол І.М.  Формирования информационной культуры учащихся средствами технологии Веб 2.0. СБОРНИК научно-практической конференции ОТ'11". 2011.
 
Сокол І.М.  Технологія Веб 2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань. - К.:Шк.світ, 2011. - 128с.
 
Сокол І.М. Збірка напрацювань вчителів Запорізької області за темою «Безпечний // упоряд.Сокол І.М. – Частина I. – Запоріжжя, 2011.- С.81
 
Сокол І.М. Особливості впровадження сучасних Інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом. [[Електронний ресурс]] // Електронний збірник наукових праць ЗОАППО. – Режим доступу. – http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp2/upravlenie/sokol.pdf . – Назва з екрану.
 
Сокол І.М. Технології Веб 2.0. Навчальний курс. [Електронний ресурс] : навч. курс. для учнів . — Дніпропетровськ, 2011. — (ТОВ «Інтершкола») — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) . — Назва з контейнера.
 
Інформатика : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
 
Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
 
Чернікова Л.А. Психолого-педагогічні бар’єри в навчанні інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти / Л.А. Чернікова // Педагогічні науки та освіта. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 8–9. – С. 120–126.
 
Хіврич В.В., Чернікова Л.А. Створення єдиного освітнього простору регіону// газета «Освітянський простір», №13-14, 2011.