• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників кафедри в 2013 році.

Прочитано 2408 раз
Сокол І.М.Організація науково-дослідницької діяльності засобами квест-технології // Наукові записки Малої академії наук України, 2013 р., № 3 - с.256-264
 
Біла О.В., Григоренко О.Г., Іванов С.А., Кревсун Ю.М., Морзе Н.В., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с.
 
Аджимян О.Р., Сокол І.М. Програма спецкурсу "Мережеві технології Веб 2.0" (9-11 класи) //Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї". - 2013. - № 4. - с.44-48
 
Сокол І.М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівенського державного гуманітарного університету. Випуск 7 (50). – Рівне: РДГУ, 2013. – 168с.
 
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників // Збірник тез IV Міжнародного освітнього Форуму "Особистість в єдиному освітньому просторі", 2013. - випуск 3 (13).
 
Васильченко С.В. Яким бути курсу інформатики в 5-9 класах з 2016 року? // Збірник тез IV Міжнародного освітнього Форуму "Особистість в єдиному освітньому просторі", 2013. - випуск 3 (13).
 
Васильченко С.В. Активізація творчої складової колективів шкіл-учасників програми Intel® «Шлях до успіху» через обласний фестиваль соціальних проектів // Науково-методичний журнал «Інформатики та інформаційні технології в навчальних закладах», №2, 2013, стр. 42-48
 
Васильченко С.В.  Інформатика  // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с.
 
Кафедра інформатики та інфораційних технологій в освіті. Навчально-виховний комплекс "Ліцей економіки та інформаційних технологій". Розвиток алгоритмічного мислення учнів на основі використання середовища програмування Scratch  // Здобутки освітян Запорізького регіону . Антологія передового педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 14.  - Запоріжжя:  Акцент Інвест-трейд, 2013. - 176с.
 
Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИТ-компетентности педагогов. Научная дискуссия:вопросы педагогики и психологии. № 7(16): сборник статей по материалам XVI международной заочной научно-практической конференции. - М., Изд."Международный центр науки и образования", 2013. -230 с.
 
Сокол І.М. Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості. Науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості". № 2(9) лютий, 2013. - с.28
 
Сокол И. Обучение педагогических работников основам технологии Веб 2.0 (опыт Запорожской области, Украина): Труды пятой Международной научно-практической конференции "Полатовские чтения - 2012", 08.10-12.11.2012. - М., с.86-94
 
Сокол И. Н. Использование квест-технологии для повышения ИКТ-грамотности педагогов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 12 (декабрь). – ART 13248. – URL: http://e-koncept.ru/2013/13248.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
 
Телятник К. В., Сокол І. М. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища. Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 23 листопада 2013 р.): у 2-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 2. – 208 с.
 
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників. Тенденції розвитку педагогіки та психології в 21 столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (6-7 грудня 2013р., м.Одеса). Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2013. - с.67-72