• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників центру в 2008 році.

Прочитано 1865 раз
 
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС». Полтава, 2008. с 40-42.
 
Чернікова Л.А. Освіта в інформаційному суспільстві. //Матеріали Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх». Київ, 2008. с. 73-78.
 
Чернікова Л.А. Концептуальні підходи до формування ІКТ-компетентності учителя в системі післядипломної освіти. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка вчителя як конкурен¬то-спроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні». Рівне, 2008.
 
Телятник К.В. Проблеми і перспективи української мови як мови науки інформатики. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як чинник формування громадянина України». Запоріжжя, 2008.
 
Телятник К.В. Задачі на спільну роботу в курсі математики середньої школи. Запоріжжя, 2008.
 
Інформатика: Універсальний Збірник: 10 кл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Ґенеза, 2008. – 208 с.: іл.
 
Інформатика: 10 кл.: Дворівн. навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред.. М.З. Згуровського. – К.: Ґенеза, 2008. – 344 с.: іл.
 
Васильченко С.В. Електронний посібник „Шкільний курс інформатики” 2003-2008 http://school.ciit.zp.ua/
 
Васильченко С.В. „Можливості курсу інформатики у формуванні громадянської компетентності учнів”, /Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя, Київ, 2008, с.101-108.
 
Васильченко С.В. Создание информационного пространства в сети Интернет как средство организации методической работы научно-методического центра информатики и информационных технологий обучения. /Педагогічні науки та освіта. Збірник наукових праць ЗОІППО, випуск ІІІ, Запоріжжя, Тов «ЛІПС» ЛТД, 2008, с. 41-48.
 
Сокол І.М. Використання ІКТ на батьківських зборах. Мій досвід.- Журнал "Інформатика". - 2008. - № 13
 
Чернікова Л.А. Формування ІКТ-компетентності педагогів: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Педагогічні науки та освіта. Вип. ІІІ. - Запоріжжя, 2008. с. 224-231.