• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників центру в 2009 році.

Прочитано 1856 раз
 
Телятник К.В. Информационная среда учебного заведения и района в контексте развития образования Запорожского региона. Инфо-Стратегия 2009. Общество. Государство. Образование : сборник материалов І Международной конференции. – Самара, 2009. – С.85-87.
 
Васильченко С.В. Зміст, технології та навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2009-2010 навчальному році, /Методичні рекомендації (частина 2), Запоріжжя, 2009, с. 205-229.
 
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Семінар «Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі» в Запорізькій області. //«Комп’ютер у школі та сім’ї», №4, 2009, с. 54-56.
 
Черникова Л.А. Региональный образовательный проект «Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогов Запорожской области» (из опыта работы). //Материалы XVI Международной конференции «RELARN – 2009». Москва – Санкт-Петербург, 2009. с. 297-301.
 
Черникова Л.А. Создание единого образовательного пространства Запорожской области: организационно-методический аспект. //Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2009». Самара, 2009. с. 93-94.
 
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. // Постметодика. № 4, 2009, с. 46-50.
 
Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
 
Телятник К.В. Проблеми інформаційного супроводу навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. //Завуч. Усе для роботи. №1, 2009
 
Сокол І.М. Авторська програма "Технологія Веб 2.0". //Журнал "Інформатика". - 2009. - №38
 
Сокол І.М. Соціальні мережі. //Журнал "Інформатика". - 2009. - №43
 
Сокол И.Н. Использование технологи Веб 2.0 в системе управления общеобразовательным учреждениями. Сборник трудов І Международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 2009: Образовательные сетевые сообщества в контексте развития информационного общества». – Самара, 2009. – С. 17