• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників кафедри в 2014 році.

Прочитано 2999 раз
Підручники, навчально-методичні посібники 
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. І.М. Сокол Впровадження квест-технології в освітній процес Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014
2. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт.навч. закл. (гриф МОН Наказ МОНУ від 07.02.2014 р. № 123) Українська, російська, польська, румунська, угорська мови К. : Ґенеза, 2014
3. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : Робочий зошит: 6-й кл. Українська, російська мови (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-697 від 15.05.2014) К. : Ґенеза, 2014
4. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика. 6-й клас. Практичні роботи та завдання для тематичного інювання (гриф МОН, лист ІІТЗО № 14.1/12-Г1551 від 02.09.2014) К. : Ґенеза, 2014.
 
Статті у фахових виданнях ВАК
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Сокол І.М. Квест: метод чи технологія? Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" - 2014. - № 2
2. Сокол І.М. Урок-квест у 10-му класу «В пошуках скарбів» Науково-методичний журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» - 2014. - № 6
3. Сокол І. М., ТелятникК.В. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища Інформатика та інформаційні технології в освіті. – 2014. – №1
4. Сокол І.М. Класифікація квестів Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 36 (89).
5. Сокол І.М. Дистанційний курс підготовки вчителів к упровадженню квест-технології Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 20. - С. 160-166. 
6.
Чернікова Л.А.,
Бабко Т.М., Григоренко О.Г.
Освітня он-лайн карта профільного навчання як інноваційна форма розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 6. – 2014
7.
Ривкінд Й.Я.,
Лисенко Т.І.,  Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
Навчально-методичне забезпечення викладання інформатики у 6 класі Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - № 4. - 2014
8.
Сокол І.М.
Дистанційний курс підготовки вчителів к упровадженню квест-технології Інформаційні технології в освіті. – 2014. – № 20. – С. 160-166
9.
Сокол І.М.
Структура готовності вчителів до використання квест-технології у професійній діяльності  Science and education a new dimension. – 2014. – № II (15). – C.72-77
 
Статті та тези у збірниках наукових праць, конференцій
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в системе непрерывного самообразования Международная научно-практическая конференция "Образовательные технологии XXIвека: информационная культура и медиаобразование", квітень 2014, м. Москва
2. Сокол И.Н. Классификация квестов Молодий вчений. — 2014. — № 6
3. Сокол И. Н. Подготовка учителей к внедрению квест-технологии Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года / [редкол.: О.Ф.Брыксина (отв. ред.), Е.Н. Тараканова, М.А. Воронина] – Ч.1. – Самара: ПГСГА,2014.
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників Молодий вчений. — 2014. — № 3
5. Sokol I. Structure willingness of teachers to use technology in the quest careers Pedagogy and Psychology in the age of globalization. - [Electronic resource]
6.
Григоренко О.Г., Іванов С.А.,
Сокол І.М.,
Телятник К.В., Чернікова Л.А., Швець Ю.О.
Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2014-2015 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2014-2015 навчальному році: метод.рекомендації: у 4-ч ч./ упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014.
7. Чернікова Л.А. Организация развития ИТ-компетентности учителей Запорожской области в межкурсовой период Материалы Международной научно-практической конференции «Человек как предмет междисциплинарного гуманитарного познания» - Санкт-Петербург, 11-12 декабря 2014 г.
8. Чернікова Л.А., Швець Ю.О. Досвід створення освітнього простору засобами програмного комплексу Moodle Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі». – м. Дніпропетровськ, 16 жовтня 2014.
9. Чернікова Л.А. Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест, 2014. - С. 162-170
10. Чернікова Л.А. Єдиний інформаційний освітній простір Запорізької області ЗОІППО. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленко, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. - С. 62-65.
11. Чернікова Л.А. Управління розвитком освітньої системи навчального закладу в умовах єдиного інформаційного простору Здобутки освітян Запорізького регіону. Випуск 15 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014 – с. 55-62
12. Сокол І.М. Використання квест-технології для підготовки вчителів системі післядипломної педагогічної освіти  Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі: зб.наук.пр.за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» (16 жовтня 2014 р.)– Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2014. – С.94-95 
13. Сокол І.М. Концептуальний зміст поняття «квест»  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 37 (90). – С. 366-373
 
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Васильченко С.В. З яким графічним редактором працювати учням 2 класу за програмою «Сходинки до інформатики»? Режим доступу
2. Іванісова С.І. Технічне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» Режим доступу
3. Іванов С.А. Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в непрерывном самообразовании Режим доступу
4. Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників Режим доступу
5. Сокол І.М. Розробка освітнього контенту за допомогою квест-технології Режим доступу
6. Телятник К.В. Обеспечение многоуровневости мультимедийной дидактики средствами современных ІКТ Режим доступу
7. Швець Ю.О. Дидактичні засоби програмного комплексу управління навчанням Moodle. Режим доступу
8. Швець Ю.О. Тренінг «Основи роботи в навчальному середовищі MOODLE» Режим доступу
9. Швець Ю.О., Коломоєць Г.П. Дослідження веб-сервісів MOODLE за допомогою JAVA-клієнта. Режим доступу
10. Чернікова Л.А Розвиток ІТ-компетентности педагогів в контексті розбудови єдиного інформаційного освітнього простору регіону Режим доступу
11. Чернікова Л.А. Создание единого информационного пространства Запорожского региона: Подходы, достижения, перспективы Режим доступу
 
Засоби масової інформації
Електронні публікації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Іванов С.А. Упровадження медіа- та інформаційної грамотності — регіональний формат Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, № 1/2014
2. Телятник К.В. Бібліотекар та (його?) веб-ресурс Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, № 2/2014