• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників кафедри в 2015 році.

Прочитано 1385 раз
Монографії (одноосібні, колективні)
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Литвинова С., Корицька Г., Сокол І, інші Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія (за заг. ред. С.Г.Литвинової) К. : ЦП «Компринт», 2015. – c.84-103
Навчальні посібники
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А.,Ривкінд Й.Я.,Лисенко Т.І.,Шакотько В.В. Інформатика : 7-й кл. : робочий зошит Гриф МОН (лист ІІТЗО від 22.05.2015 № 141/12-Г-315) Київ : Ґенеза, 2015. – 96 с. : іл.
2. Чернікова Л.А.,Ривкінд Й.Я.,Лисенко Т.І.,Шакотько В.В. Інформатика : практ. роботи і завдання для тематичного оцінювання : 7-й кл. Гриф МОН (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-837 від 26.06.2015) Київ : Ґенеза, 2015. – 48 с. : іл.
3. Чернікова Л.А.,Ривкінд Й.Я.,Лисенко Т.І.,Шакотько В.В. Інформатика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Гриф МОН (наказ МОН від 20.07.2015 № 777) Київ : Ґенеза, 2015. – 256 с. : іл.
4. Телятник К.В.,Курінна А.Ф.,Путій Т.М., Стилістика. Культура мовлення. Риторика : для 10-11 кл. Гриф МОН (Протокол комісії МОНУ № 14.1/12-Г-358 від 02.06.2015) Електронний диск. Запоріжжя, 2015
 
Методичні рекомендації
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А Григоренко О.Г., Задорожкіна Я.С.,Іванов С.А.,Сокол І.М.,Телятник К.В.,Швець Ю.О. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2015-2016 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації: у 4–х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Ч. І. – Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – C. 15-59.
2. Іванісова С.І. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в початковій школі у 2015-2016 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації: у 4–х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Ч. І. – Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя: Кругозір, 2015.
3. Собакар О.О. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в основній та старшій школі у 2015-2016 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації: у 4–х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Ч. І. – Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя: Кругозір, 2015.
 
Статті у фахових виданнях
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А Освітня он-лайн карта профільного навчання як інноваційна форма розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 1. – С. 21-27.
2. Сокол І.М. Модель підготовки вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти до впровадження квест-технології в освітній процес Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 45. – №1. – 2015. – С. 169-175
3. Сокол І.М., Гутарук Н.В. Quest «ZaporizhzhiainFaces» Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 1. – С.15-17
4. Телятник К.В. Взаємодія "вчитель-учень" у навчальному середовищі вчительського веб-ресурсу Нова педагогічна думка, 2015. – № 2. – С. 211-214.
 
Статті у міжнародних виданнях
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А Организация развития ИТ-компетентности учителей Запорожской области в межкурсовой период Человек как предмет междисциплинарного гуманітарного познания. [сб. научных статей пр. / Отв. ред. Е.В. Федосенко, Л.Ф. Уварова]. – СПб. : НИЦ АРТ, 2015. – С. 430-435.
 
Статті в інших виданнях
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Сокол І.М. Рекомендації щодо оцінювання діяльності учнів під час реалізації навчальних веб-квестів Нова педагогічна думка. – № 2 (82). – 2015. – С.207-211.
2. Телятник К.В.,Федорец Л.Н. Подготовка и проведение бинарного урока как формы интеграции учебных дисциплин (из опыта работы) Педагогический поиск, 2015. – №3. – С. 119-123
 
Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Швець Ю.О. Модель планування навчального навантаження суб’єктів процесу комбінованого навчання Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-bW4zd0FhSURSc2s/view
2. Швець Ю.О. Регіональна програма Запорізької області «Школа сучасних знань» Третя міжнародна науково – практична конференція «MoodleMootUkraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 21-22 травня 2015 р.) : тези доповідей. - К: КНУБА, 2015. – 22 с.
3. Чернікова Л.А., Задорожкіна Я.С. Особливості фахової перепідготовки вчителів інформатики Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-enAyc2FRWDRCT1U/view
4. Чернікова Л.А. Використання ІКТ в педагогічній діяльності: проблеми мотивації вчителів (з досвіду роботи Запорізької області) Впровадження ІКТ в освіту : Матеріали Всеукраїнського круглого столу в рамках Шостої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015». – Київ, 2015. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/122095-kruglyj-stil-dlya-vprovadzhennya-ikt-v-osvitu-brakuye-komp-yuternoyi-tehniky-ta-motyvatsiyi.html
5. Чернікова Л.А. Інформатизація освіти регіону: основні напрямки роботи ЗОІППО Актуальні питання навчання інформатики та інтеграції ІКТ в освіту в Україні : Матеріали Всеукраїнського семінару для методистів інформатики ОІППО. – Запоріжжя, 2015. – Режим доступу: https://drive.google.com/folderview?id=0B5CsothYVK2-fmI1b1JvSU55T0lucS1TdnFLWDlXcVgyTXphNWppLWJzeG5ZZ3N3dk9HcDA&usp=sharing
6. Чернікова Л.А. Моніторинг рівня інформатизації освіти Запорізької області Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-NlN4LWNJd0dxUHc/view
7. Іванісова С.І. Проектирование урокаинформатики в начальной школе в рамках системно-деятельностного подхода. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-YzdEdDRqU0RtbU0/view
8. Телятник К.В. Организация взаимодействия «учитель-ученик» в виртуальнойобразовательной бреде учительского веб-ресурса Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-R0VRcERObWs1enc/view
9. Іванов С.А. Концепція впровадження медіа та інформаційної грамотності – в навчальних закладах Запорізької області Третя міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи»», 17-18 квітня 2015. – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2015. – 407 с.
10. Іванов С.А. Медійна та інформаційна грамотність: від інструменталізму до конструкттивізму Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Y3FYU2tmVW5BQTQ/view
11. Іванов С.А., Іванова Л.С. Чи потрібна позитивна психологія українській школі «Проблеми сучасної психології». Збір. наук.пр. Запорізького національного університету. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://psyjournal.in.ua/images/vol_172015.pdf
12. Іванов С.А., Іванова Л.С. Проблеми впровадження позитивної психології Се-лігмана Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-YWNzSkdJN3JWeGM/view
13. Сокол І.М. Результати опитування вчителів щодо готовності до впровадження квест-технології Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VXl3Yy1HUkZTM00/view?usp=sharing
14. Сокол І.М., Сопін І.М. Основні помилки при створенні освітнього блогу Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-UlhTV3A1eWFMeHM/view?usp=sharin
15. Собакар О.О. Науково методичний супровід розвитку професійної компетентності вчителів інформатики Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-YzdEdDRqU0RtbU0/view
16. Собакар О.О., Бабко Т.М. Особливості активізації професійного саморозвитку вчителів в умовах післядипломної освіти Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : між нар. наук.-практ.конф., 26-27 бер. 2015 р.:стаття.- Суми,2015.-С.19-22.,том 2.
17. Собакар О.О., Полевіченко І.О. Методичні рекомендації щодо ведення та перевірки зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації" (м. Запоріжжя, у режимі інтернет-конференції, 2015 р. Вихідні дані:https://drive.google.com/file/d/0B7WH9R9G1nxubnhrSlNqZnhoZ28/view?pli=1